Opinie: Begroting 2014: draag­kracht ontbreekt


25 september 2013

Het college zet economie centraal. Maar liefst € 75 miljoen wordt in 2014 in stenen gestoken, in bouwprojecten, terwijl de leegstand toeneemt. En weer worden de allerzwaksten vergeten. In plaats dat de gemeente zelf een bijdrage levert aan de opvang van gewonde en zieke dieren, wordt er € 25.000 euro gestoken in een campagne om u, de inwoners, over te halen geld te geven. In tijden van crisis waarbij veel mensen van minder rond moeten komen, schuift de gemeente haar verantwoordelijkheid af op de burger. Het college zet in op groei en overconsumptie, ten koste van het meest onbetaalbare wat we hebben: onze leefomgeving en het milieu. Draagkracht ontbreekt. Zowel vanuit de burgers als onze aarde. De Partij voor de Dieren wil dat er andere keuzes worden gemaakt. Wij willen een economie die gericht is op zorg voor mens en dier en voorziet in onze basisbehoeften binnen de grenzen van onze aarde.