Dringend tijd voor een andere koers


3 oktober 2013

Den Haag, 3 oktober 2013 - Tijdens de Algemene Beschouwingen werd wederom duidelijk dat natuur en milieu onderaan het prioriteitenlijstje van dit college bungelt. Met steun van de collegepartijen (PvdA, VVD, D66 en CDA) wordt er in plaats daarvan geïnvesteerd in stenen, asfalt en bedrijven. Raadslid Marieke de Groot van de Partij voor de Dieren: “Ik ga mijn best doen om tijdens de verdere begrotingsbehandeling partijen ervan te overtuigen dat investeringen in een gezonde en groene leefomgeving hard nodig zijn.”

In de begroting voor 2014 zet het college de economie centraal en richt zich daarmee voornamelijk op groei en overconsumptie, ten koste van het meest onbetaalbare wat we hebben: natuur en het milieu.

Na drie jaar rucktsiglos bezuinigingen op sociale voorzieningen, milieu en natuur, kiest het college ervoor om de meevaller van € 115 miljoen hier niet in te steken. Daarvoor in de plaats investeert zij in prestige projecten en cadeautjes voor grote bedrijven. Raadslid Marieke de Groot: “Het college vindt de groei van de economie duidelijk belangrijker dan goede zorg voor mens, natuur en dier. Het wordt dringend tijd voor een andere koers!”