Geef Het Knagertje een nieuw huis


4 oktober 2013

Den Haag, 4 oktober 2013 - Groep de Mos en de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad hebben de handen ineen geslagen en vragen om een dierendagcadeau van het stadsbestuur; een nieuw pand voor knaagdierenopvang Het Knagertje."Het is natuurlijk van de gekke dat Het Knagertje op geen enkele wijze steun krijgt van de gemeente Den Haag, terwijl het dieren opvangt die veelal door menselijk toedoen op straat zijn gezet", aldus fractievoorzitters De Mos en De Groot.

Het Knagertje vangt de dieren nu op in een slooppand en is naarstig op zoek naar een nieuwe locatie. Richard de Mos: "Onze stad kent veel leegstaande gebouwen. Wij roepen de gemeente Den Haag op om zo'n leegstaand gebouw te reserveren voor Het Knagertje, zodat zij niet de kosten voor een nieuw pand hoeven te dragen."

Naast het toewijzen van een nieuw pand, roepen beide partijen zowel het College van B&W als de voltallige Raad op om, conform de nieuwe campagne van de gemeente zoals aangekondigd in de begroting, allen de minimale donatie zijn € 12 euro per jaar over te maken aan Stichting Het Knagertje.

"Mede door een zwarte lijst van dieren zit Het Knagertje met knaagdieren die niet meer te herplaatsen zijn in een nieuw huis, waardoor de kosten voor Het Knagertje enorm oplopen. Als zowel de voltallige Raad als het College van B&W een minimale donatie van € 12 euro per jaar doen, zal Het Knagertje enorm geholpen zijn, zeker als men onze oproep wijd verkondigd. En naast een donatie aan Het Knagertje verwachten wij natuurlijk ook een donatie aan alle andere dierenopvangcentra in Den Haag zoals dit college zelf heeft voorgesteld in haar begroting" aldus Marieke de Groot.

Schriftelijke vragen over nieuw huis Het Knagertje