Bloemen voor Gandhi ter ere van Mensen­rech­tendag


10 december 2021

Ter gelegenheid van Mensenrechtendag legden de Partij voor de Dieren en het Sarnámi Instituut bloemen bij het Gandhi-monument op het Hobbemaplein. Dit beeld, dat recent in ere hersteld is, staat symbool voor de geweldloze strijd. Robert Barker (PvdD): ‘Gandhi heeft ons laten zien hoeveel impact geweldloos verzet kan hebben. Ook nu nog is de geweldloze strijd voor vrede en recht belangrijk.’

Voor velen vormt Gandhi een inspiratie vanwege zijn geweldloze verzet, dat leidde tot de onafhankelijkheid van India. Ook nu nog biedt Gandhi inspiratie, aldus Barker (PvdD): ‘Gandhi was zich er heel bewust van dat om de wereld te veranderen, je zelf het goede voorbeeld moet geven. Dit zie je terug in de manier waarop hij politiek bedreef en geweldloos actie voerde. Hij voegde de daad bij het woord. Daarmee slaagde hij erin mensen te inspireren en zijn idealen te verwezenlijken.’

Leefbare aarde
Gandhi was overtuigd vegetariër en zette zich in voor een leefbare aarde. Hij zei: ‘De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht.’ Daarmee kaart hij volgens Barker (PvdD) een van de belangrijkste problemen van deze tijd aan: overconsumptie. ‘We moeten minder consumeren om de Aarde leefbaar te houden,’ zegt Barker. ‘We kunnen allemaal een verschil maken door minder vlees te eten en te stoppen met het opstoken van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas.’

Sarnami Instituut
Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh nam namens het Sarnámi Instituut deel aan de bloemlegging. Dit instituut heeft het standbeeld geschonken aan de gemeente. Het standbeeld is onderdeel van het Nationaal Hindostaans Immigratiemonument.

Internationale dag voor de rechten van de mens
De Haagse Partij voor de Dieren bezoekt elk jaar op Internationale Mensenrechtendag (10 december) een monument om aandacht te vragen voor mensenrechten. In de afgelopen jaren legde de partij bloemen bij het Internationaal Homomonument op de Koekamp en bij het standbeeld van Mandela bij het Kunstmuseum.

Gerelateerd nieuws

‘Gemeente, help bewoners bij monument Bezuidenhout’

Burgers van Bezuidenhout willen een monument om het bombardement uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Ze krijgen steun va...

Lees verder

PvdD: ‘Verbied fossiele reclame’

De Partij voor de Dieren dient een initiatiefvoorstel in om fossiele reclame in de Haagse openbare ruimte te verbieden. Direc...

Lees verder