Burge­meester neemt initi­a­tief­voorstel (H)eerlijk Haags in ontvangst


13 oktober 2011

Burgemeester neemt initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags in ontvangst

GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA en de Partij voor de Dieren overhandigen op zondag 16 oktober a.s. aan burgemeester Van Aartsen een initiatiefvoorstel om te komen tot een lokale en duurzame voedselstrategie. Dit vindt plaats op wereldvoedseldag tijdens de laatste dag van het Haagse voedselfestival DAG HAP.

De vier raadsfracties hebben de handen ineen geslagen om werk te maken van een duurzame voedselstrategie. Zowel voor de sociale cohesie in de stad, het milieu en de economische ontwikkeling heeft duurzaam voedsel een positieve bijdrage.

De vele enthousiaste projecten vanuit de stad voor kleinschalige en lokale voedselproductie hebben gediend als inspiratie voor het voorstel. Initiatieven zoals de collectieve binnentuinen van Foodprint Schilderswijk, de samenwerking van Vrouwen in Prachtwijken, de eetbare binnenplaats van moedercentrum de Koffiepot in Laak en Eetbaar Park in het Zuiderpark laten zien dat duurzaam voedsel een bijdrage kan leveren aan de sociale cohesie.

Op het gebied van milieu valt nog veel winst te boeken in het beperken van de CO2-uitstoot van onze voedselproductie en consumptie. Wat de vier raadsfracties betreft wordt duurzaam voedsel dan ook onderdeel van de duurzaamheidplannen van de gemeente.

Bovendien levert de duurzame voedselstrategie ook kansen voor de economische ontwikkeling. Het promoten van lokale en duurzame producten kan een nieuwe afzetmarkt opleveren maar het is ook voor toeristen erg interessant. Zo geeft duurzaam voedsel een impuls aan de economie en creëert het banen.

In het initiatiefvoorstel worden de kansen en mogelijkheden geschetst om een duurzame voedselstrategie in te voeren. “De tijd is rijp voor een lokale voedselstrategie, op naar een (H)eerlijk Den Haag” aldus de vier raadsfracties.