Initi­a­tiefnota Dieren­welzijn besproken in commissie


13 oktober 2011

Den Haag, 13 oktober 2011 - Woensdagavond 12 oktober heeft de commissie Leefomgeving van de gemeenteraad de initiatiefnota Dierenwelzijn van de Partij voor de Dieren. De nota is goed ontvangen en de Partij voor de Dieren oogstte veel complimenten voor haar ambitieuze dierenwelzijnsnota.

Gisteravond waren er maar liefst twaalf insprekers van verschillende dierenwelzijnsorganisaties. Zij hebben de commissie toegesproken over het nut en noodzaak van deze initiatiefnota, ieder vanuit de eigen specifieke invalshoek. Het overgrote deel van de commissie was de ambitieuze nota gunstig gezind. Helaas snapte wethouder Dekker aan de einde van de avond nog steeds niet wat de zorgplicht voor wilde dieren nu precies inhield - of wilde dat niet begrijpen. Gelukkig vond Dekker in zijn blinde ontkenning van de zorgplicht geen medestanders.

Op grond van enkele kritische geluiden, zal de Partij voor de Dieren de nota aanpassen, waarna het wederom in de commissie zal worden besproken. Marieke de Groot, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag: “Ik ben erg tevreden met deze eerste behandeling van onze nota. De aanwezige partijen waren positief en er is een goede kans dat de nota een meerderheid gaat behalen. Het dierenwelzijn in Den Haag zal daarmee sterk verbeterd worden” De Partij voor de Dieren wil alle insprekers hartelijk bedanken alsook alle dierenwelzijnsorganisatie die hebben meegeholpen aan de totstandkoming van de nota. Bent u geïnteresseerd in de behandeling van de nota dan kunt u de vergadering terugzien op www.denhaag.nl/mijnraad

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Initiatiefnota Dierenwelzijn besproken in commissie

Den Haag, 11 oktober 2011- Woensdagavond 12 oktober behandelt de commissie Leefomgeving van de gemeenteraad de initiatiefn...

Lees verder

Burgemeester neemt initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags in ontvangst

Burgemeester neemt initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags in ontvangst GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA en de Partij ...

Lees verder