Initi­a­tiefnota Dieren­welzijn besproken in commissie


11 oktober 2011

Den Haag, 11 oktober 2011- Woensdagavond 12 oktober behandelt de commissie Leefomgeving van de gemeenteraad de initiatiefnota Dierenwelzijn van de Partij voor de Dieren. Wanneer deze nota wordt aangenomen zal het dierenwelzijn in de Hofstad sterk verbeteren.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Den Haag heeft in maart het initiatiefvoorstel Nota Dierenwelzijn ingediend. Deze nota is een actualisatie van de nu geldende nota Dierenwelzijn die nog stamt uit 1998. Sinds die tijd is de wet- en regelgeving ten aanzien van dieren sterk veranderd. Met de nu voorgestelde initiatiefnota wordt het dierenwelzijnsbeleid dan ook rechtgetrokken met de geldende wet- en regelgeving en geactualiseerd met de huidige wetenschappelijke kennis op het gebied van dierenwelzijn.

Woensdagavond wordt de initiatiefnota door de commissie Leefomgeving behandeld. Elf insprekers zoals o.a. de Vogelbescherming en Wilde Dieren de Tent Uit, zullen de commissie toespreken over het nut en noodzaak van deze initiatiefnota. De Haagse Dierenbescherming heeft ook op haar site een bericht geplaatst waarin zij laat weten het voorstel ten volle te ondersteunen. Raadslid Marieke de Groot: “Met dit voorstel kan Den Haag een diervriendelijke gemeente worden. Wij hopen dan ook dat de meerderheid van de commissie ons voorstel zal steunen, zodat Den Haag als stad van Vrede en Recht, ook haar verantwoordelijkheden ten aanzien van de dieren die er leven gaat nakomen.”

De behandeling van het initatiefvoorstel Nota Dierenwelzijn vindt plaats op woensdagavond 12 oktober vanaf 19.30u in de Raadszaal van het stadhuis in Den Haag. Voor meer info zie: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Cie.-Leefomgeving-19.30-uur-5.htm

Wij staan voor: