Coali­tie­ak­koord laat gebrek aan moed, mededogen, ethiek en toekomst­visie zien.


27 mei 2010

Wanneer je het coalitieakkoord "Aan de slag" leest, zou je zomaar in de illusie kunnen komen te verkeren dat we in een wereld leven waarin er geen financiële crisis en biodiversiteitcrisis is, de wereld klimaatneutraal is, er minder hulpbehoevende kwetsbare mensen zijn en dat mens en dier elkaar respectvol behandelen.
Miljoenenverslindende projecten gaan gewoon door en een nieuw projectontwikkelingsplan ligt al in het verschiet. Er worden dure parkeerplaatsen in de stad gecreëerd en er worden meer nieuwe wegen aangelegd in plaats van dat men nu eindelijk eens investeert in duurzaam openbaar vervoer.
In deze tijden van economische malaise krijgen de sterkere schouders een leuke extra-tje van miljoenen euro’s ten gevolge van een reductie van de onroerende zaak belasting met maar liefst 10 %! Sportaccommodaties hoeven over hun verenigingsgebouwen helemaal geen onroerende zaak belasting meer te betalen.
Aan de andere kant bezuinigt deze coalitie op het armoedebeleid en daarmee op de meest kwetsbare mensen van de samenleving. En dat alles terwijl je de komende jaren eerder een stijging van de armoede kunt verwachten dan een daling. Op de post “welzijn” zal ook fors worden bezuinigd.
De lezer van het coalitieakkoord zal tevergeefs zoeken naar de onderwerpen dierenwelzijn, natuur en milieu. Het klimaatbeheer komt er zeer bekaaid van af. Men spreekt het ongefundeerde vertrouwen uit dat de gemeente Den Haag in 2040 klimaatneutraal zullen zijn. Echter de visie om tot een dermate duurzame samenleving te komen ontbreekt volledig.
Wat dat betreft hoeven we onze hoop niet te vestigen op twee subsidieregelingen en een tijdelijk windmolenpark.
De coalitiepartijen laten een gebrek aan moed zien de waarden te verdedigen die er echt toe doen: schone lucht, schone grond, schoon water, duurzaam geproduceerd voedsel en een respectvolle omgang van de mens met omringende levensvormen. Ze geven blijk van een gebrek aan inzicht dat een doel in de toekomst zijn wortels in het heden moet hebben.
De toon is met dit akkoord gezet en het is duidelijk dat de toon van weinig mededogen en ethiek getuigt. Het laat bovendien een groot gebrek aan toekomstvisie en bezieling zien.
Daar ligt dus een mooie taak voor de Partij voor de Dieren. We zullen de komende tijd hard “aan de slag” gaan het nieuwe bestuur ervan te doordringen dat een duurzamere koers gevaren zal moeten worden waarbij een respectvolle omgang met dier, natuur en milieu mede bepalend dient te zijn.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe inhoudelijk medewerker Gemeenteraadsfractie Den Haag

Midden in alle drukte rondom de landelijke verkiezingen en de installatie van het nieuwe college in Den Haag heeft de gemee...

Lees verder

Gemeente Den Haag geeft met BBQ het verkeerde voorbeeld

Aanstaande vrijdag vindt er ter afsluiting van het seizoen een barbeque plaats voor de gemeenteraad vanuit de gemeente Den...

Lees verder