Gemeente Den Haag geeft met BBQ het verkeerde voorbeeld


23 juni 2010

Aanstaande vrijdag vindt er ter afsluiting van het seizoen een barbeque plaats voor de gemeenteraad vanuit de gemeente Den Haag.
Terwijl de afgelopen jaren is geïnvesteerd in natuurbehoud, duurzaamheid en klimaatbeleid, wordt op deze barbecue vlees geserveerd waaronder helaas ook halal vlees. Wanneer de gemeente de bedoeling heeft het goede voorbeeld te geven dan is dit zeer te betreuren. Niet enkel op het gebied van het streven naar een duurzame, klimaatneutrale stad maar ook op het gebied van het streven naar een verbeterd dierenwelzijn.

Vlees staat in de top 3 van oorzaken van tal van maatschappelijke problemen zoals klimaatcrisis, landdegradatie, wereldvoedselcrisis, obesitas, dierenleed, vernietiging van het regenwoud, dierziektencrises, watervervuiling, bodemvervuiling en luchtvervuiling. Mes en vork zijn de machtigste wapens om deze problemen te bestrijden. De gemeente heeft wat dat betreft een voorbeeldfunctie te vervullen. Wij pleiten voor biologische barbeques en catering met een kleiner aanbod van dierlijke eiwitten vanuit de gemeente. Graag zouden wij ook een “Meat free Monday” binnen de gemeentelijke instellingen in Den Haag willen invoeren.

Wat wij ook moeilijk te verteren vinden, is dat de gemeente halal-vlees serveert.
Jaarlijks wordt bij 2 miljoen dieren, met name kalveren, schapen en kippen, zonder verdoving de keel doorgesneden. Het ritueel slachten veroorzaakt onnodig veel stress, gebeurt vaak onoordeelkundig en zonder toezicht, aldus een verklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Het onverdoofd slachten om religieuze redenen is een groot probleem. Wij vinden dat het slachten van dieren altijd gepaard moet gaan met voorafgaande verdoving. Iedere uitzondering hierop is onacceptabel. De rechten van mensen eindigen waar mensen- of dierenleed begint. De tweede kamerfractie heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een verbod op het onverdoofd ritueel slachten.

De PVV geeft aan zich te verzetten tegen het halal slachten wegens de daarmee gepaard gaande dierenmishandeling echter zij steunen de PvdD niet bij voornoemd initiatiefwetsvoorstel.

De gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren Den Haag heeft schriftelijke vragen gesteld over het consuminderen van dierlijke eiwitten binnen de gemeentelijke instellingen en meer specifiek over het serveren van halalvlees want dit geeft geen enkele pas!

Als laatste willen wij graag bij de gemeente het voorbeeld van de Vega-BBQ onder de aandacht brengen die 1 juli a.s. zal worden gehouden op het Spui in Den Haag, georganiseerd door Kiemkracht en productschap akkerbouw.

Gerelateerd nieuws

Coalitieakkoord laat gebrek aan moed, mededogen, ethiek en toekomstvisie zien.

Wanneer je het coalitieakkoord "Aan de slag" leest, zou je zomaar in de illusie kunnen komen te verkeren dat we in een wer...

Lees verder

Strekking van schriftelijke vragen \"ongevleugelde lieveheersbeestjes\"

Ophef over lieveheersbeestjes De Telegraaf van 1 juli 2010 heeft de strekking van de schriftelijke vragen die de Parti...

Lees verder