Strekking van schrif­te­lijke vragen \"onge­vleu­gelde lieve­heers­beestjes\"


1 juli 2010

Ophef over lieveheersbeestjes

De Telegraaf van 1 juli 2010 heeft de strekking van de schriftelijke vragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteld over een op handen zijnde proef aangaande het uitzetten van vleugelloze lieveheersbeestjes, nogal “misvormd” weergegeven. De Partij voor de Dieren zou bang zijn voor insectenmoord.

Uit de opbouw van de schriftelijke vragen kan echter duidelijk de kern van de mening van de Partij voor de Dieren ten aanzien van dit onderwerp worden geabstraheerd namelijk:

Onbezonnen: Wat is het ecologisch effect van het uitzetten van misvormde insecten in de natuur? Eerder is het ook al behoorlijk fout gegaan toen men een uitheems lieveheersbeestje in de natuur heeft uitgezet waardoor de inheemse soort dreigt te worden verdrongen. Er wordt hier dus een onbezonnen en risicovolle actie ondernomen.
Onnutig: De vleugelloze lieveheersbeestjes blijven maar een paar dagen op één en dezelfde plant. Daarnaast worden juist de larven ingezet omdat die voor het popstadium veel luizen eten en op dezelfde plek blijven. Ook in het geval van vleugelloze lieveheersbeestjes zullen dus ieder jaar nieuwe larven moeten worden uitgezet. De proef met de vleugelloze lieveheersbeestjes is dus weinig zinvol aangezien beide soorten diertjes de plek verlaten en het uiteindelijk toch om de larven gaat.
Onnodig: Het is symptoombestrijding aangezien vooral bomen met een verminderde weerstand gevoelig zijn voor aantasting door insecten. De gemeente Den Haag kan wat dat betreft beter investeren in de gezondheid van de bomen in de stad waardoor plagen tot een minimum beperkt kunnen blijven
Onethisch: Waarom op deze wijze "knoeien" met de natuur. Waarom zou je verder fokken/kweken met een misvormd insect waarvan je kunt voorspellen dat het beestje eerder zal sterven van uitdroging?

Je kunt dus rustig constateren dat de Telegraaf wat erg selectief en simplistisch onze mening heeft weergegeven. Wij hopen middels dit nieuwsbericht voor wat opheldering te hebben gezorgd.


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Gemeente Den Haag geeft met BBQ het verkeerde voorbeeld

Aanstaande vrijdag vindt er ter afsluiting van het seizoen een barbeque plaats voor de gemeenteraad vanuit de gemeente Den...

Lees verder

Oproep aan Haagse burger: Bezoek geen circus met wilde dieren!

Nadat kort geleden circus Althoff was neergestreken, staan er weer nieuwe circussen met wilde dieren op de evenementenagen...

Lees verder