Oproep aan Haagse burger: Bezoek geen circus met wilde dieren!


22 juli 2010

Nadat kort geleden circus Althoff was neergestreken, staan er weer nieuwe circussen met wilde dieren op de evenementenagenda van Den Haag. Het gaat ditmaal om Circus Belly Wien en Renz Berlin, eind juli en augustus. Deze circussen hebben allemaal acts met wilde dieren op het programma staan.Uitbuiten van wilde dieren in circussen staat gelijk aan veel dierenleed.

Het onderzoeksrapport van Wageningen Universiteit, Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland*, heeft aangetoond dat het circusleven bij wilde dieren, maar ook bij paarden, vaak leidt tot ernstige welzijnsproblemen. Bovendien krijgen zieke dieren niet altijd adequate verzorging.
Wilde dieren in het circus lijden onder meer door de onmogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen en door verveling, gebrek aan beweging, ruimtegebrek en door de frequente, langdurige transportsituaties.
Dieren in circussen zitten vaak vele uren achtereen op elkaar gepakt in donkere transportwagens.
In het onderzoeksrapport van de universiteit Wageningen werden dan ook veel stressgerelateerde dwangmatige gedragingen waargenomen. De aanwezige kennis van de verzorgers was ondermaats. De voedingstoestand van de wilde dieren was in 66% van de gevallen ondermaats. Ook de huisvesting was ondermaats. Van de geobserveerde dieren in Nederland vertoont 71% klinische afwijkingen. Zelfregulering op dierenwelzijnsgebied schiet aantoonbaar tekort.

Toegang tot de trainingen werd de onderzoekers in alle gevallen geweigerd. De onderzoekers konden echter uit de waargenomen angst van de dieren tijdens de voorstelling de conclusie trekken dat training op basis van dominantie gebeurt. Er zijn verhalen van ex-medewerkers bekend alsmede videos in de omgang, welke alles behalve zachtzinninge trainingsmethoden tonen.

Wij roepen de Haagse burger op: Bezoek deze circussen niet! Draag uw steentje bij aan een diervriendelijkere wereld en ga er niet heen. Wanneer u een circus met wilde dieren bezoekt, houdt u deze vorm van “vermaak” in stand.

Ga zeker niet met kinderen! De kunstjes die de dieren onder dwang moeten uitvoeren, leiden tot een totaal verkeerd beeld van de kinderen over wilde dieren. Entertainment met wilde dieren geeft toeschouwers, en vooral kinderen, een slecht voorbeeld over de omgang met dieren en de waarde van dieren!

Wanneer u graag een circus wilt bezoeken, kunt u terecht bij een van de vele prachtige circussen zonder dieren*.

*Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland. Circuspraktijk in 2008, H. Hopster, M. van Dierendonck, H. van den Brandt en K. van Reeren, maart 2009.

*Op de site van Wilde dieren de tent uit, staat een touragenda van circussen zonder dieren: http://wildedierendetentuit.nl/circussen-zonder-wilde-dieren/circus-agenda

Gerelateerd nieuws

Strekking van schriftelijke vragen \"ongevleugelde lieveheersbeestjes\"

Ophef over lieveheersbeestjes De Telegraaf van 1 juli 2010 heeft de strekking van de schriftelijke vragen die de Parti...

Lees verder

Drukke maand voor de Partij voor de Dieren Den Haag

Dat de Partij voor de Dieren in Den Haag een must en zeker geen overbodige luxe, blijkt uit de afgelopen maand. Er is no...

Lees verder