Commissie positief over initi­a­tief­voorstel natuur


15 mei 2013

Vandaag is tijdens de vergadering van de commissie Leefomgeving het initiatiefvoorstel ‘(Groene) Ruimte voor verbetering’ van de Partij voor de Dieren behandeld. In het voorstel worden aanvullende voorwaarden aan bouwen in het groen gesteld, namelijk niet alleen compensatie van oppervlakte maar ook compensatie van kwaliteit, om zo het schaarse groen in de stad duurzaam in stand te houden. Het voorstel werd door de commissie goed ontvangen en kan hopelijk op instemming rekenen van de meerderheid van de Haagse gemeenteraad.

Doordat verschillende bouwprojecten in het verleden in het groen plaatsvonden is destijds de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) gecreëerd. Hierdoor konden de overgebleven gebieden behouden blijven en werd getracht de kwaliteit van het groen te verbeteren. Desondanks zijn er de laatste jaren toch gebieden van de SGH als gevolg van bouwprojecten aangetast.

Met het initiatiefvoorstel ‘(Groene) Ruimte voor verbetering’ wil de Partij voor de Dieren het moeilijker maken om te bouwen binnen de SGH. Het initiatiefvoorstel stelt daarom voor alleen projecten van groot openbaar belang doorgang te laten vinden, als er van te voren compensatie heeft plaatsgevonden. Bij deze compensatie moet de oppervlakte en kwaliteit van de compensatie-natuur groter zijn dan wat er verloren gaat om zo de kwaliteit van de biodiversiteit en het groen duurzaam in stand te houden. Op dit moment wordt er met de toepassing van de bestaande compensatieregeling alleen maar natuur opgeofferd.

Tijdens de gemeenteraad op 30 mei aanstaande zal er over het voorstel gestemd worden.

Initiatiefvoorstel ‘(Groene) Ruimte voor verbetering’