Partij voor de Dieren zaait mee voor bijen


13 mei 2013

Op donderdag 16 mei doet Marieke de Groot, raadslid van de Partij voor de Dieren Den Haag, mee aan de zaaiactie ‘Bloemen voor Stadsbestuivers’. Hiermee ondersteunt zij de actie van Stroom Den Haag, het Haags Milieucentrum en de gemeente Den Haag die op deze manier aandacht willen vragen voor de zorgelijke leefomstandigheden van de bij.

Wereldwijd maar ook in Nederland neemt de bijensterfte alarmerend toe. Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verdwijnen van drachtplanten die bijen van nectar en stuifmeel voorzien, wordt het voor bijen steeds moeilijker om te overleven. Deze dieren staan aan de basis van onze voedselketen en zijn als bestuiver erg belangrijk voor het voortbestaan van veel planten en bloemen.

Vorig jaar hebben de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij het initiatiefvoorstel ‘Den Haag Bij voorbeeld’ ingediend waarmee zij de gemeente Den Haag oproepen te zorgen voor een bijvriendelijk beleid in Den Haag. Onder andere door te stoppen met het gebruik van pesticiden bij gemeentelijk groenbeheer. De Haagse gemeenteraad heeft de ernst van de situatie van de bijen ingezien en in december 2012 het initiatiefvoorstel aangenomen.

Marieke de Groot: “Door het hoge gifgebruik op het platteland is de stad een belangrijk toevluchtsoord geworden voor de bij. Nu ons initiatiefvoorstel is aangenomen wordt Den Haag een aantrekkelijke uitwijkplaats voor de bij.”

Het jaar 2012 werd door natuur- en milieuorganisaties uitgeroepen tot ‘Het jaar van de bij’ om aandacht te vragen voor de bijen en bijvriendelijk handelen te stimuleren. Maar de bij heeft nog steeds alle steun hard nodig. De Partij voor de Dieren is dan ook erg blij met deze zaaiactie. Marieke de Groot: “De bewustwording over het belang van de bij in de stad moet blijven groeien en daarom zullen wij dit belangrijke onderwerp steeds weer onder de aandacht brengen."

De actie ‘Bloemen voor Stadsbestuivers’ wordt gehouden van 13 tot en met 17 mei op diverse locaties in Den Haag. Op donderdag 16 mei zal Marieke de Groot om 11.00 uur zaaien op de Cromvlietkade (Den Haag) ter hoogte van de Beetslaan (Rijswijk).

Gerelateerd nieuws

Feest voor iedereen!

Aan alle bedrijven, instellingen, organisaties en burgers in Den Haag, Op dinsdag 30 april a.s. vindt in Amsterdam de troons...

Lees verder

Commissie positief over initiatiefvoorstel natuur

Vandaag is tijdens de vergadering van de commissie Leefomgeving het initiatiefvoorstel ‘(Groene) Ruimte voor verbetering’ van...

Lees verder