Feest voor iedereen!


25 april 2013

Aan alle bedrijven, instellingen, organisaties en burgers in Den Haag,

Op dinsdag 30 april a.s. vindt in Amsterdam de troonswisseling plaats. Heel Nederland kleurt oranje want het beloofd een groot volksfeest te worden, ook in Den Haag. Helaas zit er ook een minder feestelijke kant aan sommige van de feestelijke activiteiten. In veel gemeenten wordt namelijk gebruik gemaakt van vuurwerk en ballonnen. Helaas staan de meeste mensen er niet bij stil dat deze het milieu vervuilen en het leven in de natuur verstoren.

De gemeente Amsterdam wilde op deze kroningsdag 150.000 ballonnen loslaten. Na flink protest van inwoners, diverse natuur- en milieuorganisaties en de inzet van de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam, heeft burgemeester Van der Laan van Amsterdam dit initiatief gelukkig ingetrokken. De paar minuten ‘plezier’ van het zien opstijgen van ballonnen in de lucht heeft niet alleen grote gevolgen voor het milieu maar ook voor dieren. Een ballon kan vast komen te zitten in bomen en struiken of valt, zodra de ballon leeg is, neer op straat, in een weiland maar meestal in de zee. Het duurt erg lang voordat plastic is afgebroken. Dit zorgt niet alleen voor meer afval maar het is ook gevaarlijk voor alle dieren die in het water en andere natuur leven. Zij kunnen verstrikt raken in de touwtjes of de restjes plastic opeten met een afschuwelijke dood als gevolg.

Vuurwerk heeft eveneens een negatieve invloed op de natuur. Ten eerste vervuilt vuurwerk het milieu doordat er fijnstof en andere schadelijke stoffen bij vrijkomen. Ten tweede jagen de knallen en lichtflitsen dieren de stuipen op het lijf, wat verstrekkende gevolgen kan hebben, gezien 30 april midden in het broedseizoen valt. Vogels die van het vuurwerk schrikken, verlaten dikwijls het nest, waarbij de eieren onbeheerd achterblijven en de kans groot is dat die niet meer zullen uitkomen. Daarbij is de kans aanwezig dat het afsteken van vuurwerk, vanwege het verstoren van de vogels een overtreding op de Flora- en faunawet betekent. Onlangs heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat het afsteken van vuurwerk verstorend werkt voor fauna.

Nog iets om bij stil te staan: Nederland heeft een troonopvolger die een groot bepleiter is van schoon water voor iedereen. Dat is een groot goed, want prins Willem-Alexander is wereldwijd bekend vanwege zijn inzet op dit gebied. Zowel vuurwerk als ballonnen komen de waterkwaliteit echter niet ten goede.

In Den Haag zijn er vooralsnog geen initiatieven bekend om ballonnen op te laten en vuurwerk af te steken. Dat blijkt uit navraag bij de gemeente en Oranjeverenigingen. Wij hopen dat dit zo blijft en dat ook andere gemeenten dit voorbeeld volgen. De Partij voor de Dieren hoopt dat bedrijven, instellingen, organisaties maar ook burgers in Den Haag meewerken aan een schoon en diervriendelijk Koninginnedag. En dit geldt natuurlijk ook voor elk ander feest of evenement gedurende het hele jaar. Ballonnen en vuurwerk zijn niet nodig om er iets feestelijks van de maken. Dat doe je samen, met respect voor dier, natuur en milieu. Dan is het pas echt een feest voor iedereen!


Met hartelijke groet,


Marieke de Groot
Partij voor de Dieren Den Haag