Opinie: Levend gekookte kreeften in het stadhuis?


12 april 2013

Op vrijdag 12 april vindt in het atrium van het stadhuis in Den Haag het event 'Kreeft en popcorn' plaats. Onze fractie ontving de afgelopen week verschillende verontruste telefoontjes van Hagenaars, die vreesden dat er bij deze borrel levend gekookte kreeft zou worden geserveerd. Of dit ook het geval zal zijn, heeft men nog niet kunnen bevestigen. Het roept wel de nodige vragen op.

Het levend koken van kreeften en krabben is in Nederland nog altijd niet verboden. Ook is het nog steeds toegestaan om een levende kreeft op een snijplank te leggen en met een keukenmes in tweeën te snijden, zonder enige vorm van verdoving. De reden: het zou niet afdoende zijn bewezen dat de dieren pijn voelen.

Over pijnbeleving bij kreeften en krabben is al veel gezegd en geschreven. Duidelijk is dat kreeften over een totaal ander soort zenuwstelsel beschikken dan mensen en dat maakt vergelijken niet eenvoudig. We weten in feite nog maar heel weinig over wat dieren voelen, weten en denken en dat geldt zeker voor ongewervelde dieren als de kreeft. De veronderstelling dat kreeften dus geen pijn voelen ´tot het tegendeel bewezen is´ is echter een hele vreemde.

Pijn is een zeer basaal overlevingsmechanisme. Elk dier dat weg kan lopen of zich op een andere manier kan verweren tegen een bedreiging, heeft er baat bij pijn te kunnen voelen. Gezien deze universele eigenschap van dieren zou het, zelfs zonder enige kennis van het zenuwstelsel van dieren, het meest voor de hand liggen ervan uit te gaan dat alle dieren pijn voelen, tenzij voor één of meer soorten duidelijk het tegenovergestelde het geval zou blijken te zijn. Dat is niet alleen vanuit een evolutionair idee logisch, het is ook moreel gezien het beste: je geeft de dieren het voordeel van de twijfel.

Of er ook echt reden is tot twijfel, valt nog te bezien. Onderzoekers hebben de aanwezigheid aangetoond van opium-achtige stoffen, natuurlijke pijnstillers, in het lichaam van kreeften. Ook is bekend dat kreeften zeer heftig reageren bij het doormidden snijden en trachten te vluchten wanneer ze in het kokende water belanden. Hun doodsstrijd duurt minstens een halve minuut en kan oplopen tot maximaal 3 minuten.

Blijven we echt de deksel op de pan te doen of de andere kant op te kijken? Of geven we de kreeften het voordeel van de twijfel? Wij hopen van harte dat 'Kreeft en popcorn' geen gebruik zal maken van levend gekookte kreeften. De gemeente Den Haag zou in dat geval ook een verkeerd signaal uitzenden door mee te werken aan een dergelijk evenement.