Dieren­welzijn Den Haag nog steeds aandachtspunt


8 maart 2013

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Den Haag heeft afgelopen weken een serie schriftelijke vragen gesteld over actuele dierenwelzijnsonderwerpen in de stad. Daarmee blijft de fractie aandacht vragen voor de problematieken in de stad in de hoop een meer diervriendelijk gezicht van het huidige stadsbestuur te zien.

Zo stelde de fractie van de Partij voor de Dieren, samen met Groenlinks en de Haagse Stadspartij, vragen over de nominatie van Den Haag als hengelhoofdstad van Nederland. De vele reacties die hierop kwamen geven alleen maar aan dat het mensen raakt. Bij het hengelen voelen vissen, net als alle andere dieren, pijn. Onder meer door het stellen van de vragen proberen proberen wij hier veel aandacht voor te vragen en bewustwording over te creeren.

Een ander zeer dieronvriendelijk probleem is het couperen van trekpaarden. Bij het couperen wordt de staart van het dier geamputeerd, wat extreem veel pijn doet en waarbij tot een derde van de ruggewervels worden verwijderd. Bovendien raakt het paard een leven lang gehandicapt: paarden gebruiken hun staart voor lichaamstaal en het verjagen van vliegen. Het couperen van staarten is al ruim 10 jaar verboden in Nederland, maar toch zie je nog veel gecoupeerde trekpaarden omdat fokkers de dieren in Frankrijk laten ´behandelen´. De stad Den Haag ondersteunt impliciet deze illegale ingreep door gecoupeerde trekpaarden in te zetten voor het bosbeheer. Marieke de Groot, Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Den Haag: "Wij willen dat de gemeente het welzijn van de dieren die zij inzet kan garanderen en uiteraard geen gecoupeerde paarden meer gebruikt bij het bosbeheer."

Ondanks herhaald aandringen door de gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren in Den Haag is het helaas nog steeds zo dat andere gemeentes in Nederland hoger inzetten op dierenwelzijn dan Den Haag. Zo heeft Rotterdam onlangs besloten een kwart miljoen euro extra vrij te maken voor de opvang van zwerfdieren. Rotterdam is daarmee één van de eerste gemeentes waar de financiering van dierenopvang kostendekkend is. Uiteraard hebben wij middels de vragen het college hiermee geconfronteerd en gevraagd om een voorbeeld te nemen aan de gemeente Rotterdam.

Onlangs kwam ook weer naar buiten dat blindengeleidehonden regelmatig een taxirit wordt geweigerd. De gemeente Amsterdam onderneemt daartegen nu stappen, en de fractie van de Partij voor de Dieren hoopt dat Den Haag snel volgt. "Den Haag loopt echt mijlenver achter op andere grote steden als het gaat om dierenwelzijn," zegt de Groot. "Daarom hebben we ook gevraagd om net als in Amsterdam en Rotterdam een Adviescommissie Dierenwelzijn in te stellen. Die kan het college gevraagd en ongevraagd adviseren op onderwerpen die dieren aangaan. Als het college daarmee akkoord gaat, zou dat een grote stap vooruit betekenen.`

Wij staan voor: