March against Monsanto: Partij voor de Dieren loopt mee


24 mei 2013

Op zaterdag 25 mei wordt er wereldwijd gedemonstreerd tegen de gezondheidsrisico’s van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en de schadelijke gevolgen van giftige bestrijdingsmiddelen waaronder Roundup. Ook in Den Haag wordt The March Against Monsanto gelopen. De Partij voor de Dieren Den Haag wandelt mee om te demonstreren. Na afloop zal zij bezoekers informeren over de gevaren van bestrijdingsmiddelen voor bijen.

De Haagse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft eerder actie ondernomen tegen het gebruik van pesticiden en de gevolgen hiervan. In het initiatiefvoorstel ‘Den Haag Bij voorbeeld’ dat de partij vorig jaar heeft ingediend, wordt het college onder meer verzocht te stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van groene gebieden en schoolpleinen. Het gif is niet alleen schadelijk voor de gezondheid van mensen. Ook dieren zijn het slachtoffer, waaronder de bij die - wereldwijd - met uitsterven wordt bedreigd. Dankzij het initiatiefvoorstel, dat in december 2012 door het college is aangenomen, zijn de bijen, die door het veelvuldig gebruik van gif op het platteland worden verjaagd, veilig in de stad.

De tocht start om 14.00 uur vanaf het Rabbijn Maarsenplein en eindigt om 15.00 uur op het Prins Hendrikplein. Daarna volgt een meet & greet waarbij bezoekers in gesprek gaan met diverse milieu- en natuurorganisaties en vragen kunnen stellen over de gevaren bestrijdingsmiddelen. De Partij voor de Dieren Den Haag is ook aanwezig om te informeren over de slechte leefomstandigheden van de bij door het gebruik van pesticiden en geeft graag tips hoe burgers kunnen helpen de bij te redden.