Open brief protest roof­vo­gelshow


6 juni 2013

AAN:
Stichting Buurtbeheer en -Ontwikkelingsbedrijf
Zeeheldenkwartier (BBOZ)
T.a.v. de heer G. Schutter

Den Haag, 6 juni 2013


Geachte heer Schutter,

Op zondag 9 juni a.s. staat tijdens het schapenscheerfeest op kinderboerderij ’t Beestenspul een roofvogelshow op het programma. Tevens is er een fotostand met roofvogels aanwezig waar bezoekers met deze – aan een ketting vastgebonden - dieren op de foto kunnen. De Partij voor de Dieren is tegen het gebruik van dieren voor entertainment en is dan ook zeer teleurgesteld over dit evenement.

Roofvogelshows worden gehouden om het publiek te vermaken. Voor de dieren is zo'n show echter een kwelling. Zij leven in gevangenschap en worden gedwongen om kunstjes te vertonen. Zowel door hun lichaamsbouw als door hun gedrag hebben roofvogels veel ruimte nodig. Door gevangenschap worden zij ernstig beperkt in hun bewegingsvrijheid. Daarbij is het niet natuurlijk om een (wild) dier kunstjes te laten doen. Naast de roofvogelshow zorgt ook de fotostand voor stress bij de roofvogels. Het publiek komt dichtbij de vogels terwijl deze dieren van nature het liefst zover mogelijk weg van mensen willen zijn. En wellicht vergeet u de mogelijkheid dat een roofvogel uit paniek of angst wil vluchten. Maar omdat dit niet mogelijk is kan het dier agressief reageren en hiermee omstanders ernstig verwonden.

In het artikel (Elandkrant nr. 3 mei 2013) waarin onder meer de roofvogelshow wordt aangekondigd, zegt u: “Het is belangrijk dat de buurt een kinderboerderij heeft, want daar kunnen kinderen leren om met dieren om te gaan. Die mogelijkheden hebben ze verder niet zo veel in de stad, terwijl het voor hun ontwikkeling erg belangrijk is.” Het houden van roofvogelshows valt volgens de Partij voor de Dieren echter niet onder educatie. Kinderen moeten leren dat vogels horen te vliegen en niet vastgeketend aan een paal zitten. Waar hebben zij anders vleugels voor? Een roofvogelshow laat juist zien hoe je NIET met deze dieren omgaat. Er zijn prachtige boeken en documentaires over vogels voor wie meer wil weten over deze dieren. Daar zijn geen shows voor nodig. Deze geven een verkeerd beeld van hoe je met dieren omgaat maar ook hoe deze dieren daadwerkelijk leven.

Omdat de gemeente Den Haag beweert het welzijn van dieren in de stad belangrijk te vinden wilden wij weten of en zo ja, waarom zij toestemming heeft gegeven voor deze show. Na een telefoontje naar de afdeling Evenementen van de gemeente Den Haag blijkt dat de roofvogelshow niet is aangemeld en dat er ook geen vergunning is verleend die overigens volgens de medewerker echter wel nodig is.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld want hoe kan überhaupt een roofvogelshow plaatsvinden zonder vergunning? Uit de antwoorden van het college kwam onder meer de volgende reactie: “Voor roofvogelshows met een educatief karakter, zoals bij ‘Het Beestenspul’, zijn geen vergunningen nodig. Het feest is wel aangemeld als evenement.“ Vreemd, aangezien er vóór onze schriftelijke vragen nog geen melding was gedaan. Buiten dat heeft ons inziens uiteraard ook het college een verdraaid beeld van een educatief karakter. Jammer, omdat u beiden het goede voorbeeld zouden moeten geven.

De Partij voor de Dieren hoopt dat uw stichting het leed dat de roofvogels wordt aangedaan alsnog inziet en erkent dat dit niet onder educatie valt. Met het besluit om af te zien van de roofvogelshow aanstaande zondag zou u een goed voorbeeld geven.

Hopelijk zijn er Haagse burgers die deze vorm van dierenleed wel erkennen en besluiten de show op kinderboerderij ’t Beestenspul dan ook niet te bezoeken.

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot

Fractievoorzitter
Gemeenteraadsfractie
Partij voor de Dieren Den Haag

Gerelateerd nieuws

March against Monsanto: Partij voor de Dieren loopt mee

Op zaterdag 25 mei wordt er wereldwijd gedemonstreerd tegen de gezondheidsrisico’s van genetisch gemodificeerde voedingsmidde...

Lees verder

Stem tegen het Spuiforum

Den Haag, 19 juli 2013 - De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Den Haag heeft gisteravond tegen de kredietaanv...

Lees verder