Den Haag laat dieren in de kou staan


22 maart 2012

Den Haag, 22 maart 2012 – Het Haags Dierencentrum (HDC) verkeert in financiële nood, mede door teruglopende gemeentegelden. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft dit college al eerder gewaarschuwd dat zij niet voldoet aan haar wettelijke taak ten aanzien van zwerfdieren en haar met klem verzocht meer financiële middelen toe te kennen aan het HDC. Het college bleef koppig volharden in de stelling dat alles naar tevredenheid is geregeld. Niets blijkt minder waar. "Het wordt hoog tijd dat dit college dierenwelzijn serieus neemt, daarvoor de nodige financiële middelen ter beschikking stelt en dieren niet langer in de kou laat staan " aldus Marieke de Groot, raadslid Partij voor de Dieren Den Haag.

De Partij voor de Dieren heeft al tijdens de behandeling van haar initiatiefnota Dierenwelzijn aan de bel getrokken over de opvang van zwerfdieren. Volgens de wet moet de gemeente de kosten van de opvang van zwerfdieren in de eerste twee weken volledig vergoeden. Gemeente Den Haag heeft echter besloten dit budget met 10 % te korten. De Partij voor de Dieren heeft geprobeerd de wethouder ervan te overtuigen dat hij daarmee juridisch en maatschappelijk onverantwoord handelt, maar de wethouder bleef voet bij stuk houden. Vandaag blijkt echter dat het Haags Dierencentrum in zware, financiële nood verkeert. De Partij voor de Dieren heeft daarom ook via schriftelijke vragen om opheldering aan het college gevraagd.

De gemeente Den Haag profileert zichzelf graag als Internationale Stad van Vrede en Recht maar als het gaat om dierenrechten en een vreedzaam bestaan voor dieren binnen de Haagse gemeentegrenzen geeft dit College, met de wethouder Dierenwelzijn, voorop niet thuis. Nu verkeert het HDC in koud weer, maar ook knaagdierenopvang 't Knagertje heeft het zwaar en het vogel- en egelasiel worden ook niet financieel gesteund door de gemeente. Marieke de Groot: “Binnenkort komt het college met haar nieuwe nota Dierenwelzijn. Het dierenwelzijnbeleid moet een stuk zorgvuldiger, ambitieuzer en diervriendelijker worden om de financiële nood van Haagse Dierenwelzijnsorganisaties voorgoed tot het verleden te laten behoren."


Wij staan voor: