Evaluatie proef Meeu­wen­overlast: eieren wisselen helpt niet


27 maart 2012

Den Haag, 27 maart 2012- Vandaag verscheen de evaluatie van het project meeuwenoverlast. Zoals de Partij voor de Dieren Den Haag al waarschuwde werkt het verwisselen van eieren niet. Het college van B&W kondigt dan ook bronmaatregelen aan. Daarnaast wil het college en ontheffing van het Rijk zodat particulieren nesten van daken kunnen halen. Raadslid Marieke de Groot: “Wij zien niets in het plan om particulieren zelf het dak op te sturen. Dit zal ten koste gaan van dierenwelzijn en lost niets op, want zodra het nest weg is zal een andere meeuw daar zijn nest bouwen. Met een goed bronbeleid, is dit ook nog eens totaal overbodig.”

In 2010 is er in Den Haag gestart met een proef om de meeuwenoverlast te verminderen door het verwisselen van eieren. Uit de vandaag verschenen evaluatie van deze proef blijkt dat dit vooral op de langere termijn niet werkt. De Partij voor de Dieren had hier destijds ook al voor gewaarschuwd en zelfs een motie over ingediend. Nu blijkt het college ook in te zien dat bronbeleid noodzakelijk is. Dat betekent het verminderen van het voedselaanbod en platte daken ongeschikt te maken voor nesten.

De Partij voor de Dieren ziet het ongeschikt maken van daken, op een diervriendelijke manier en uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, in combinatie met het aanpakken van afval en voedsel in de openbare ruimte als geschikte maatregelen om de meeuwenoverlast terug te dringen. Wat de Partij voor de Dieren betreft betekent dit zo snel mogelijk de losse vuilniszak van straat en een campagne ‘Niet voeren’. Voor de platte daken kunnen buiten het broedseizoen diervriendelijke, meeuwwerende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld het spannen van lijnen.

Het voorstel van het college om een ontheffing van het Rijk te vragen zodat particulieren zelf nesten van het dak kunnen verwijderen, wijst de Partij voor de Dieren af. Het lost het probleem niet op, zodra het nest weg is zal een ander dier daar zijn nest maken, en het dierenwelzijn is niet gewaarborgd. Als voor het broedseizoen maatregelen genomen worden om daken ongeschikt te maken en er geen voedsel beschikbaar is zal de overlast vanzelf afnemen.

Klik hier voor het eerdere nieuwsbericht: Stop de proef met meeuweneieren in Den Haag!
klik hier voor de motie: Stoppen proef meeuweneieren

Gerelateerd nieuws

Den Haag laat dieren in de kou staan

Den Haag, 22 maart 2012 – Het Haags Dierencentrum (HDC) verkeert in financiële nood, mede door teruglopende gemeentegelden...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil aan de slag met inzameling plastic

Den Haag, 19 april 2012 – Tijdens de raadsvergadering vanavond zal de Partij voor de Dieren ervoor pleiten harder in te ze...

Lees verder