Partij voor de Dieren wil aan de slag met inza­meling plastic


19 april 2012

Den Haag, 19 april 2012 – Tijdens de raadsvergadering vanavond zal de Partij voor de Dieren ervoor pleiten harder in te zetten op het gescheiden inzamelen van plastic. De Partij voor de Dieren wil meer plasticcontainers plaatsen en een proef starten met het verstrekken van gratis inzamelzakken voor plastic.

In de gemeenteraad wordt vanavond het Huishoudelijke Afvalplan van het college behandeld. Onderzoek heeft aangetoond dat het recyclen van kunststof beter voor het milieu is dan het verbranden in een afvalenergiecentrale. Van het ingezamelde plastic kan nota bene 80% hergebruikt worden. “Alle reden dus om in te zetten op plasticinzameling” aldus Marieke de Groot, raadslid van de Partij voor de Dieren Den Haag.

Om mensen aan te moedigen en te helpen hun plastic afval te scheiden is het van belang dat de gemeente ondersteund. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld maar 40 containers voor plastic, tegenover 200 glasbakken. De Partij voor de Dieren zal dan ook een motie indienen om het aantal containers voor plastic in de stad te verdubbelen. Ook zal de Partij voor de Dieren voorstellen een proef te starten waarbij gratis inzamelzakken voor plastic worden verstrekt in straten met gestapelde bouw.