Den Haag Monsanto-vrij


24 maart 2011

Den Haag Monsanto-vrij!

Den Haag, 24 maart 2011 - De gemeente Den Haag gaat in een deel van Loosduinen en Escamp op verhardingen het middel Roundup Evolution inzetten ter bestrijding van onkruid. Roundup Evolution bevat echter glyfosaat, een gif dat gevaarlijk is voor mensen, dieren en onze leefomgeving. De fabrikant van Roundup is Monsanto, een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van bestrijdingsmiddelen en genetisch gemanipuleerde zaden.

Roundup wordt steeds meer gebruikt in Nederland, mede omdat Monsanto actief reclame voert en het middel al jarenlang als “milieuvriendelijk” presenteert. Het bedrijf is door de reclamecode commissie al meerdere malen op haar vingers getikt omdat zij haar producten als milieuvriendelijk aanprees terwijl dat niet het geval bleek te zijn.

Milieuorganisaties en wetenschappers plaatsen ook vraagtekens bij de milieuvriendelijkheid van Roundup en glyfosaat. Een groot aantal onderzoeken wijst er op dat Roundup en glyfosaat - in hoeveelheden lager dan de aanbevolen hoeveelheid - giftig en dodelijk zijn voor menselijke cellen, ze de werking van hormonen verstoren en effecten hebben op het DNA. Ook zijn er aanwijzingen dat het bestrijdingsmiddel Roundup leidt tot sterfte van vissen, kikkers en andere amfibieën.

Ondanks de beweringen van de fabrikant dat glyfosaat snel wordt afgebroken en niet in het grond- en oppervlaktewater terecht komt, blijkt dat het gif zich sterk hecht aan bodemdeeltjes en diep in de bodem door kan dringen. In het Maasstroomgebied wordt de drinkwaternorm voor glyfosaat zelfs schrikbarend overschreden! Ook verspreidt glyfosaat zich snel in de natuur en wordt slecht afgebroken, ook niet in zuiveringsinstallaties.

Denemarken heeft al een verbod ingesteld op glyfosaat.
Marieke de Groot van de Partij voor de Dieren: “In afwachting van wetgeving die dit gevaarlijke middel ook in Nederland verbiedt moet Den Haag haar verantwoordelijkheid nemen en zich als groene en duurzame stad verre houden van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoals Roundup van Monsanto”. “De film “de wereld van Monsanto” geeft een goed beeld van de werkwijze van het bedrijf en haar producten. Ik raad iedereen aan deze film op internet te gaan bekijken”, aldus de Groot.

De Partij hoopt dat de wethouder Den Haag Monsanto-vrij verklaart en op zoek gaat naar een echt verantwoorde wijze van onkruidbeheer.

Klik hier om de Raadsvragen te bekijken die de Partij voor de Dieren Den Haag over dit onderwerp heeft gesteld.