Eat Green at Work in het Haagse Stadhuis


6 april 2011

Afgelopen week hebben een aantal partijen waaronder PvdA, D66, GroenLinks en HSP op initiatief van de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het college over het promoten van de campagne Eat Green at Work.

Dit voorstel wordt door de VVD en de PVV niet gewaardeerd. De VVD geeft aan het betutteling te vinden en vindt het bovendien flauwekul om in tijden van bezuinigingen energie te stoppen in een campagne voor een vegetarische middaghap. Hetgeen een zeer frappante mening is van de VVD aangezien zij afgelopen weken de voorloper zijn geweest bij een discussie over straatnamen. Een onderwerp waar veel kostbare tijd en energie aan is verspild, die we veel beter hadden kunnen steken in onderwerpen die er echt toe doen zoals een schoon milieu en een goede omgang van mensen met alle omringende levensvormen. Hiertoe heeft de Partij voor de Dieren afgelopen raadsvergadering dan ook een motie ingediend.

Het campagneteam van EatGreen at Work: “De campagne EatGreen at work is nu juist helemaal niet betuttelend! Onder het motto “duurzaam was nog nooit zo makkelijk en lekker” gaat het er om één keer per week een lekkere vegetarische lunch in de aanbieding te zetten. Wie toch een hamburger of frikandel wil, kan dat gewoon doen. Het is nooit de bedoeling van de campagne geweest om die dag geheel vegetarisch te maken. Dat is misschien soft, maar we willen het op een positieve manier brengen zonder zwaaiend vingertje. De grote bedrijfscateraars en anderen hebben dat ook goed opgepakt. Als individuele restaurants die dag wel geheel vegetarisch willen, dan zijn we er natuurlijk niet op tegen.”
De Partij voor de Dieren vind daarnaast ook dat je mensen vrij in hun keuze moet laten. Ze moeten alleen wel weten wat en waaruit ze kiezen. Bovendien kost deze campagne geen geld.

Waarom een vegetarische maaltijd?
• De veehouderij zorgt wereldwijd voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan alle auto’s, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen samen!
• 30% van het verlies aan biodiversiteit wordt veroorzaakt door de veehouderij. Het herstellen van schade aan de natuur kost veel geld. Door een meer plantaardige levenswijze zal minder biodiversiteit verloren gaan waardoor minder herstelmaatregelen noodzakelijk zijn.
• Van alle landbouwgronden is 80% in gebruik voor veevoer en zuivelproductie.
Bovendien is 35% van de graanoogst bestemd voor veevoer. Veel van deze gronden en graan zouden ook ten goede kunnen komen aan mensen in de derde wereld. Op dit moment lijden namelijk dagelijks 1 miljard mensen aan ondervoeding.
• Voor het produceren van vlees is enorm veel water nodig. Wat er dat veelal afkomstig van uit landen waar drinkwater schaars is.
• Consumptie van teveel dierlijke eiwitten vormt een risico voor de gezondheid van de mens. Zo komen obesitas, hart en vaatziekten, diabetes, en bepaalde vormen van kanker minder vaak voor bij vegetariërs.
• In 2048 zijn volgens de VN de oceanen leeg gevist bij ongewijzigd beleid.
• Lege oceanen kunnen minder CO2 opnemen waardoor de opwarming van de aarde nog sneller zal verlopen dan nu het geval is.

Blijkbaar is deze makkelijke, kostenloze keuze die alleen maar ten goede komt aan onze aarde en de mens te moeilijk voor de VVD en PVV en besteden zij liever hun tijd en geld aan elitaire zaken en steen.