Doorbraak: struc­tureel geld voor vervoer gewonde in het wild levende dieren


9 november 2018

Den Haag, 9 november 2018 – Er komt een structurele financiële tegemoetkoming voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. Een amendement van de Partij voor de Dieren dat daartoe opriep is bij de begrotingsbehandeling aangenomen. Het bleef even spannend of deze vergoeding er zou komen. Het stadsbestuur gaf oorspronkelijk aan dat het niet van plan was hier geld aan te besteden. Uiteindelijk heeft wethouder Richard de Mos het PvdD-amendement omarmd.

In het coalitieakkoord is beschreven dat organisaties die samen met vrijwilligers bijdragen aan het welzijn van dieren, bijvoorbeeld door opvang, ruimhartig worden ondersteund om hun goede werk te kunnen blijven doen. De Partij voor de Dieren is al sinds 2013 in touw om een structurele vergoeding voor het vervoer van gewonde wilde dieren rond te krijgen. Daarom had de partij het college gevraagd of deze vergoeding onder deze “ruimhartige ondersteuning” zou vallen. “Continuering van die vergoeding hoort daar wat ons betreft bij,” was daarop het antwoord van het college. Desondanks was in de begroting niets terug te vinden over het vrijgemaakte budget voor de tegemoetkoming aan de dierenambulance.

Hierop volgde een welles-nietesspelletje tussen het college en de Partij voor de Dieren. Uiteindelijk heeft het college besloten het PvdD-amendement dat de structurele vergoeding regelde te omarmen. Hiermee wordt voor het eerst structureel het vervoer van gewonde in het wild levende dieren vergoed.

Gemeenteraadslid Robin Smit (PvdD): “Haagse wilde dieren raken onder andere gewond in de openbare ruimte door tramleidingen of zwerfvuil op straat of in sloten. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om deze dieren te helpen en met deze financiële tegemoetkoming reikt het college de dierenambulance de helpende hand. Het is goed dat het college zich, na wat aandringen, aan zijn woord houdt en dat het zijn zorgplicht serieus neemt.”

Gerelateerd nieuws

Robin Smit geïnstalleerd als raadslid

Vandaag neemt onze Robin Smit plaats in de gemeenteraad! Samen met Robert Barker gaat hij de Partij voor de Dieren vertegenwo...

Lees verder

PvdD hekelt stadsbestuur om feest met alleen vlees van onverdoofde slacht

Bij het eindejaarsfeest dat de gemeente op 14 december voor de medewerkers van de afdeling Sociale Zaken organiseert, serveer...

Lees verder