Eindelijk aandacht voor finan­ciering dieren­welzijn


8 november 2012

Den Haag, 8 november 2012 - Nadat de Partij voor de Dieren meerder malen via verschillende instrumenten heeft aangedrongen op meer geld voor de dierenambulance en dierenasielen, geven de collegepartijen eindelijk gehoor en komen met amendementen. Marieke de Groot: “Hieruit blijkt dat de Partij voor de Dieren als aanjager van andere politieke partijen zeer succesvol is.”

Keer op keer heeft de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor de financiële situatie van dierenasielen en de dierenambulance. De dierenambulance krijgt nu alleen een gemeentelijke bijdrage voor het vervoer van dode dieren of wanneer zij door een politiemelding in actie komen. Bij de asielen heeft de economische crisis grote gevolgen. Asielen stromen vol, maar donateurs verdwijnen. Reden genoeg voor de Partij voor de Dieren om via moties, amendementen en een initiatiefvoorstel hier steeds weer aandacht voor te vragen.

Tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse gemeenteraad blijkt vandaag dat de collegepartijen (PvdA, VVD, D66 en CDA) ook inzien dat de financiële bijdrage van de gemeente aan de dierenasielen en -ambulance ondermaats is. Via een tweetal amendementen stellen zij voor om het budget voor dierenwelzijn te verhogen. Raadslid Marieke de Groot: “Fantastisch om te zien dat de grote partijen ook extra geld over hebben voor dierenwelzijn, want het geld is hard nodig. Door keer op keer aandacht hiervoor te vragen heeft men eindelijk ingezien dat financiële erkenning van de gemeente nodig is.” De Partij voor de Dieren zal zelf ook een tweetal amendementen over dit onderwerp indienen, om ervoor te zorgen dat er voldoende financiële middelen voor de komende vier jaar worden vrijgemaakt.