Gemeente moet zo duurzaam mogelijk inkopen


10 november 2011

In de week van de dag van de duurzaamheid – 11 november – willen de Partij voor de Dieren en D66 van het college weten hoe duurzaam de inkopen zijn die de gemeente doet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in 2007 met het Rijk afgesproken om in 2010 minimaal 75% van de inkoop duurzaam te laten plaatsvinden. Vanaf 2015 is de ambitie 100% duurzame inkoop. Deze afspraken gelden ook voor Den Haag.

Voorbeeldfunctie
D66 en PvdD willen weten of het percentage van 75% door Den Haag gehaald is en of Den Haag verwacht de ambitie van 100% duurzame inkoop in 2015 te halen. PvdD-fractievoorzitter Marieke de Groot: “Door als gemeente duurzaam in te kopen nemen we onze verantwoordelijkheid om de effecten van ons inkoopgedrag op milieu en natuur zo klein mogelijk te houden. Daarnaast geven we zo ook nog eens het goede voorbeeld aan de Haagse inwoners en ondernemers”

Gerecycled papier
Eén van de inkopen die volgens beide partijen nog duurzamer kan, is papier. Het papier dat de gemeente gebruikt, bestaat voor 70% uit pulp (hout), afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. De overige pulp bestaat uit gerecycled materiaal en/of hout.
“Het kan echter nog duurzamer," zegt D66-raadslid Tobias Dander, "Er is namelijk ook papier te koop dat voor de volle 100% uit ingezameld oud papier wordt gemaakt. De voordelen hiervan zijn duidelijk: minder waterverbruik bij de productie, nuttig hergebruik van ingezameld oud papier en minder gekapte bomen. Op deze manier sluiten we de kringloop ècht". De partijen willen daarom van het college weten hoe het tegen het inkopen van 100% gerecycled papier aankijkt.

Klik hier voor de vragen