Gemeen­teraad buitenspel bij verkoop Eneco


Barker (PvdD): “een aanfluiting voor de demo­cratie”

11 oktober 2018

De Haagse coalitiepartijen zetten de gemeenteraad buitenspel bij de gemeentelijk verkoop van de aandelen van Eneco. GroenLinks, D66, Groep de Mos en de VVD hebben tegen moties van de Partij voor de Dieren gestemd om meer stukken rond Eneco publiek te maken en de gemeenteraad een sterkere rol te geven in het verkoopproces.

In het Haagse coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken Eneco te gaan verkopen. Veel investeringen in duurzaamheid en groen uit het coalitieakkoord zijn gekoppeld aan de verkoop van dit bedrijf. Voor de zomer heeft de gemeenteraad al in een fel debat over dit onderwerp gesproken waarin de gehele oppositie een motie van treurnis tegen wethouder Guernaoui heeft ingediend vanwege het niet tijdig betrekken van de Raad bij besluitvorming.

Ook in een recente brief geeft de wethouder niet aan hoe hij de gemeenteraad in de toekomst zal betrekken. De Partij voor de Dieren diende met vrijwel de gehele oppositie een motie in om de betrokkenheid van de gemeenteraad te vergroten. Robert Barker, gemeenteraadslid Partij voor de Dieren Den Haag: “Met zo’n omvangrijk besluit zou het betrekken van de gemeenteraad centraal moeten staan. Nu mogen gemeenteraadsleden alleen bij het kruisje teken. De coalitiepartijen zetten de gemeenteraad zo buitenspel.”

Ook de oproep van de gehele oppositie om minder stukken vertrouwelijk te houden haalden geen meerderheid als gevolg van een tegenstem van de coalitie. Robert Barker, gemeenteraadslid: “In de vertrouwelijke stukken staat veel informatie wat niet bedrijfsgeheimen bevat. Door de stukken vertrouwelijk te houden wordt verbloemd dat de gemeenteraad geen enkele invloed heeft op hoe de verkoop van Eneco plaatsvindt. De wethouder kan zo hier niet op worden afgerekend door zijn kiezers. Handig voor de wethouder, maar een aanfluiting voor de democratie.”

Gerelateerd nieuws

Christine Teunissen tijdelijk Tweede Kamerlid PvdD, Robert Barker fractievoorzitter PvdD Den Haag

Christine Teunissen wordt tijdelijk Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren wegens ziekteverlof van Marianne Thieme. Te...

Lees verder

Problemen Spuikwartier stapelen zich op

Terwijl wethouder Revis druk bezig is de ene na de andere woontoren te presenteren, vergeet hij helemaal de raad te informere...

Lees verder