Opinie: Gooi Eneco niet te grabbel


5 oktober 2017

Het Haagse stadsbestuur wil van de gemeentelijke aandelen in Eneco af. Genoemde reden? Te weinig invloed op de bedrijfsvoering van Eneco. Het stadsbestuur heeft echter zelf gekozen om zich niet een actief aandeelhouder te tonen en heeft daardoor bewust kansen op verduurzaming laten liggen.

De politieke partijen, zoals D66, CDA en de VVD, die willen verkopen willen wel voorwaarden stellen bij de verkoop om de duurzame koers van Eneco veilig te stellen. Echter, dit is een wassen neus aangezien die voorwaarden slechts drie tot vijf jaar geldig zijn, waarna de koper alsnog kan doen wat hij wil met Eneco. Hij kan het bedrijf bijvoorbeeld aan de hoogte bieder verkopen en/of alle duurzaamheidsambities bij het grofvuil zetten. Het getuigt daarbij van ernstige bijziendheid om de koers van Eneco voor maar drie jaar veilig te stellen, terwijl de energietransitie, waar we Eneco hard bij nodig hebben, decennia duurt.

Ook het stadsbestuur zelf maakt rare sprongen in haar blinde verlangen Eneco te gelde te maken. Ik licht twee halsbrekende toeren uit.

De spagaat: het stadsbestuur heeft geen oplossing voor de gemiste dividendinkomsten, à 10 miljoen euro per jaar. Het zadelt op deze manier bewust het volgende stadsbestuur op met een enorm begrotingstekort, overigens zonder gemor van bonenteller VVD.

De split: het stadsbestuur trekt geen lessen uit de verkoop van Nuon en Essent, twee – voormalig publieke – energiebedrijven. Deze bedrijven bungelen inmiddels onderaan de duurzaamheidslijstjes en laten zien wat het verschil tussen publieke en private bedrijven kan zijn. Terwijl het stadsbestuur met Eneco kan meesturen op de energietransitie kunnen Nuon en Essent daar door hun fossiele investeringen daar slachtoffer van worden.

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente haar aandelen in Eneco moet houden. De eenmalige opbrengst van enkele honderden miljoenen leent zich te zeer voor snelle verdamping in geval van toekomstige gaten in de gemeentebegroting of politici die burgers willen paaien met cadeautjes die betaald worden met dit ‘goedkope geld’ dat op termijn duurkoop zal blijken. Gezien het huidige rendement is Eneco een kip met gouden eieren, zowel voor duurzaamheid als voor dividend voor de gemeente als aandeelhouder. Publiek aandeelhouderschap houdt Eneco op koers en de gemeentebegroting op orde. Nu zijn de aandelen in Eneco het gezamenlijk bezit van de burgers van Den Haag. Laten we dat koesteren en er geen kleingeld van maken met het risico dat de groene koers te grabbel wordt gegooid.

Christine Teunissen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad

Gerelateerd nieuws

Opinie: Shell op het Malieveld, op kosten van de burger

Shell Generation Discover staat weer op het Malieveld. Een mede door de gemeente gesubsidieerd techniekfestival, waar, zoals ...

Lees verder

College trekt zich niets aan van rechterlijke uitspraak Milieudefensie

Het Haagse stadsbestuur neemt geen aanvullende maatregelen voor luchtkwaliteit. Dat bleek uit de beantwoording van schrifteli...

Lees verder