Minis­terie geeft Partij voor de Dieren gelijk


22 augustus 2012

Den Haag, 22 augustus 2012- In antwoorden op raadsvragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat het Ministerie van EL&I geen toestemming heeft gegeven aan de gemeente om bewoners eigenhandig meeuwennesten te laten verwijderen. En heeft de ontheffingsaanvraag afgewezen.

In de Haagse Raad had de Partij voor de Dieren de wethouder al eerder gewezen op de Flora en Faunawet die dit soort ontheffingen niet toe staat. De wethouder bleef echter vasthouden aan zijn besluit en vroeg met ministerie toch om toestemming. Toen het antwoord van het ministerie binnenkwam werd dit echter niet naar buiten gebracht. Het resultaat was veel verwarring onder bewoners. De Dierenbescherming riep de wethouder zelfs op duidelijkheid te geven, omdat er al bewoners waren die eigenhandig nesten hadden verwijderd

De Partij voor de Dieren vond het genoeg en stelde Raadsvragen over de gang van zaken. In de antwoorden op de vragen heeft de wethouder nu toegegeven dat er geen vrijbrief wordt gegeven voor het verwijderen van meeuwennesten door particulieren. Op de website van de gemeente Den Haag wordt dit nu ook duidelijk gemaakt.

Raadslid Marieke de Groot: “Ik hoop dat de wethouder voortaan beter naar ons luistert, zodat we deze verwarring in de toekomst voorkomen. Naast het feit dat het verwijderen van nesten in strijd is met de wet, verplaatst het alleen maar het probleem. Door het ongeschikt maken van daken en ervoor te zorgen dat de dieren geen eten meer op straat vinden, zal de overlast pas echt structureel verminderen.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil duidelijkheid over ontheffing

Den Haag, 24 juli 2012 –De Partij voor de Dieren Den Haag heeft raadsvragen gesteld over de verwarrende situatie die is on...

Lees verder

Meerderheid Haagse raad tegen wietpas

Deze week doet de Cannabus Den Haag aan. Met de Cannabus voeren coffeeshop-ondernemers actie tegen de invoering van de wie...

Lees verder