Partij voor de Dieren wil duide­lijkheid over ontheffing


24 juli 2012

Den Haag, 24 juli 2012 –De Partij voor de Dieren Den Haag heeft raadsvragen gesteld over de verwarrende situatie die is ontstaan ten gevolge van de ontheffingsaanvraag van wethouder Dekker voor het eigenhandig verwijderen van meeuwennesten op daken door particulieren. De reactie van het ministerie is al binnen maar de wethouder doet geheimzinnig over de inhoud. Ondertussen worden dieren de dupe van de ontstane verwarring.

Het is bij wet verboden nesten of eieren van beschermde diersoorten te verwijderen en deze dieren te verstoren. De wethouder heeft een ontheffingsaanvraag ingediend opdat particulieren in de toekomst zelfstandig meeuwennesten van hun dak mogen verwijderen. Een zeer dieronvriendelijk voorstel volgens de Partij voor de Dieren hetgeen zij al eerder aankaartte in de Haagse Raad. Zolang er echter geen ontheffing is, is het gelukkig nog altijd verboden de meeuwen te verstoren of hun nesten of eieren te verwijderen.

De Dierenbescherming wordt sinds de aanvraag overstelpt met de vraag of het nu wel of niet legaal is om nesten, eieren of meeuwenkuikens van hun daken te verwijderen. Recent heeft een Scheveninger eigenhandig meeuwenkuikens uit een nest gehaald in de veronderstelling dat hij legaal handelde. Kortom verwarring alom. De wethouder doet ondertussen geheimzinnig over de binnengekomen reactie van het ministerie op de aanvraag.

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente een einde maakt aan de verwarring.
“Het moet duidelijk zijn dat het verboden is beschermde dieren te verstoren en dat het absoluut niet kan om zelf meeuwenkuikens uit nesten te plukken. De gemeente dient overtredingen actief te voorkomen en burgers op heldere wijze voor te lichten over de verboden die gelden ten aanzien van beschermde diersoorten.” aldus Marieke de Groot, raadslid Partij voor de Dieren.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Tijgers zijn helemaal niet lui

Op de site van de Posthoorn is vandaag een artikel verschenen over Circus Renaissance, die zijn tent heeft opgezet in Den ...

Lees verder

Ministerie geeft Partij voor de Dieren gelijk

Den Haag, 22 augustus 2012- In antwoorden op raadsvragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat het Ministerie van EL&I g...

Lees verder