Natuur en milieu kind van de rekening


11 september 2012

Den Haag, 11 september 2012 - Uit de vandaag gepresenteerde begroting voor 2013 van het college van B&W van de gemeente Den Haag, blijkt dat milieu en natuur wederom kind van de rekening worden. Raadslid Marieke de Groot van de Partij voor de Dieren: “In plaats van een gezonde en groene leefomgeving investeert het college in asfalt en grootschalige bouwprojecten.”

Op de programma’s die over natuur en milieu gaan wordt wederom flink bezuinigd. De doelstellingen voor een schoon, groen en gezond leefmilieu zullen hierdoor verder uit het zicht raken. Zo wordt de invoering van dynamisch verkeersmanagement vertraagd, terwijl dat in het actieplan luchtkwaliteit nog een belangrijke maatregel was. Ook wordt er 2 miljoen euro bezuinigd op openbaar groen, terwijl het belang van groen in de woonomgeving door steeds meer onderzoeken onderschreven wordt.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren vindt het dan ook ongelofelijk dat er wel miljoenen worden vrijgemaakt voor topsport, het Cultuurforum en de aanleg van de Rotterdamsebaan. Raadslid Marieke de Groot: “Dit college bezuinigt op het kostbaarste wat we hebben; een schone en gezonde leefomgeving. De Partij voor de Dieren zal zich hard maken om deze kwetsbare waarden afdoende te beschermen.”