Rotter­dam­sebaan zal alleen maar meer problemen veroor­zaken


5 september 2012

Den Haag, 5 september 2012 –De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Den Haag blijft tegen de Rotterdamsebaan. Raadslid Marieke de Groot: “de Rotterdamsebaan betekent een vernietiging van de Vlietzone, een slechte luchtkwaliteit in de Haagse woonwijken en files in de binnenstad.”

De Rotterdamsebaan, waarvan de start gepland staat in 2015, moet de verbindingsweg worden tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrale Zone (Binckhorst- Centrum- Scheveningen) en zo de verkeersproblemen rond de Utrechtse baan oplossen. Uit het verkeersonderzoek van de gemeente Den Haag blijkt echter dat de al zwaar belaste wegen (zoals de Neherkade) door de Rotterdamsebaan alleen maar zwaarder belast worden, met alle luchtkwaliteitsproblemen van dien.

Ook staat de Rotterdamsebaan nu dwars door de Vlietzone gepland. Dit open groene gebied wordt straks doorsneden met een open tunnelbak waar 38.000 auto’s per dag door heen rijden. Een barrière van jewelste voor de dieren die hier leven en de mensen die hier willen recreëren.

De Partij voor de Dieren Den Haag wil het schaarse groen dat er nog is beschermen en het woon-werkverkeer terugdringen door in te zetten op milieuvriendelijkere alternatieven. Raadslid Marieke de Groot: “het college blijft geloven dat de Rotterdamsebaan alle problemen op lost. De realiteit is echter dat de binnenstad al dat verkeer niet aan kan. De bereikbaarheid van Den Haag moet integraal bekeken worden wil men tot een structurele oplossing komen.”