Partij voor de Dieren pleit voor in stand houden Zorgvliet


18 september 2012

Den Haag, 18 september 2012 – In de commissie Leefomgeving wordt morgen de Kadernota Openbare Ruimte besproken. Hierin is onder andere het openstellen van landgoed Zorgvliet opgenomen om zo een park van ‘internationale allure’ te creëren. Raadslid Marieke de Groot: “Zorgvliet is een uniek groen Rijksmonument, waar we vanaf moeten blijven. Openstelling hiervan zal het natuurgebied kapot maken.”

Het landgoed Zorgvliet (Sorghvliet), gelegen bij het Catshuis, is ommuurd en beperkt toegankelijk. Hierdoor is een schitterend en uniek natuurgebied ontstaan, waar bezoekers rust kunnen vinden midden in de stad. De kwaliteit van de natuur in dit gebied is sterk afhankelijk van de recreatiedruk. Juist doordat het gebied beperkt toegankelijk is kan de natuur zich hier in stand houden. In de Kadernota Openbare Ruimte wordt echter voorgesteld om Zorgvliet beter toegankelijk en bruikbaar te maken, waardoor het samen met de omliggende groengebieden een internationaal park met internationale allure wordt. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is tegen het vercommercialiseren van deze natuurgebieden.

Raadslid Marieke de Groot: “Het verbinden van natuurgebieden zodat plant- en diersoorten zich beter kunnen verspreiden ondersteunen wij volkomen, maar het openstellen van Zorgvliet dient daar niet toe. De wethouder wil dit alleen om een park te maken als marketinginstrument. Dit groene Rijksmonument verdient meer van dit college.”

Gerelateerd nieuws

Natuur en milieu kind van de rekening

Den Haag, 11 september 2012 - Uit de vandaag gepresenteerde begroting voor 2013 van het college van B&W van de gemeente De...

Lees verder

Bouwen aan groen in de stad

Den Haag, 21 september 2012 – De Haagse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren dient vandaag het initiatiefvoor...

Lees verder