Bouwen aan groen in de stad


21 september 2012

Den Haag, 21 september 2012 – De Haagse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren dient vandaag het initiatiefvoorstel ‘(Groene) Ruimte voor verbetering’ in. In het voorstel worden aanvullende voorwaarden aan bouwen in het groen gesteld, om zo het schaarse groen in de stad te behouden en te versterken.

Doordat verschillende bouwprojecten in het verleden in het groen plaatsvonden is destijds de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) gecreëerd. Hierdoor konden de overgebleven gebieden behouden blijven en werd getracht de kwaliteit van het groen te verbeteren. Desondanks zijn er de laatste jaren toch gebieden van de SGH als gevolg van bouwprojecten aangetast.

Door aanvullende eisen aan bouwprojecten in de SGH te stellen moet het in de toekomst veel moeilijker worden om in deze gebieden te bouwen. Dit initiatiefvoorstel stelt daarom voor alleen projecten van groot openbaar belang doorgang te laten vinden, als er van te voren compensatie heeft plaatsgevonden, waarbij de oppervlakte en kwaliteit van de compensatie natuur groter moet zijn dan wat er verloren gaat. Via deze compensatieregeling zal het groen worden versterkt in plaats van worden opgeofferd. Raadslid Marieke de Groot: “Groen in de stad is belangrijk voor de leefbaarheid. Met alle bouwplannen van dit college moeten we ons dan ook hard maken om het schaarse groen dat er nog is te versterken.”


Klik hier voor het initiatiefvoorstel.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren pleit voor in stand houden Zorgvliet

Den Haag, 18 september 2012 – In de commissie Leefomgeving wordt morgen de Kadernota Openbare Ruimte besproken. Hierin is ...

Lees verder

Behoud betaald parkeren op de Conradkade

Den Haag, 26 september 2012 - GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat het betaald parkeren op de Conradkade blij...

Lees verder