Partij voor de Dieren roept Blauwe Aanslag uit tot bijen­re­servaat


13 maart 2014

De Partij voor de Dieren heeft het braakliggende terrein van de voormalige Blauwe Aanslag gisteren symbolisch uitgeroepen tot bijenreservaat. Door Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, en Christine Teunissen, PvdD-lijsttrekker in Den Haag, is een stuk verwaarloosde grond ingezaaid met bloemen en een bord geplaatst 'Bijenreservaat'. Het is zonde dat Den Haag veel terreinen braak laat liggen en laat vervuilen, terwijl het prachtige plekken kunnen zijn voor bloemen, moestuinen en speelnatuur. De PvdD wil dan ook dat de gemeente zich actief inzet voor het benutten van braakliggende terreinen voor meer groen in de stad - en daarmee ook voor de met uitsterven bedreigde bij.

Het terrein van de Blauwe Aanslag, waar het voormalige Rijksbelastingkantoor stond, ligt al meer dan tien jaar braak. Dit tot grote ergernis van de buurtbewoners, die volop ideeën hebben voor het gebruik van het terrein. Maar met deze initiatieven heeft de gemeente tot nu toe weinig gedaan. En dat terwijl braakliggende terreinen juist kunnen bijdragen aan vergroening van de stad. Met stadslandbouw, om zo bij te dragen aan een gezonde en lokale voedselvoorziening. Als schooltuin, zodat kinderen zelf voedsel kunnen telen. Als natuurspeeltuin, om zo bij te dragen aan de gezondheid van kinderen. Of als bijenveld.

Dat Ouwehand en Teunissen kiezen voor een bijenreservaat, heeft alles te maken met de onmisbare rol van bijen in onze voedselvoorziening. 80% van ons voedsel is afhankelijk van bestuivers als de bij. Het voortbestaan van deze bestuivers staat echter onder grote druk door het grootschalige gifgebruik in de landbouw en het verdwijnen van nest- en voedselgelegenheid, ook in de stad.

De gemeenteraad heeft in 2012 het initiatiefvoorstel “Den Haag Bij voorbeeld” van de Partij voor de Dieren en de HSP aangenomen. Teunissen: "We hebben bereikt dat de gemeente rekening moet houden met de bij in haar groenbeleid - nu de verdere invulling nog. Want we moeten elke kans grijpen om de bij te redden. Daarom is het doodzonde dat terreinen zoals dit liggen te verpieteren". De PvdD wil dan ook dat het terreinen zoals het Buitenom worden opgeschoond en daadwerkelijk worden benut voor vergroening van de stad.

Esther Ouwehand: "De bij staat op de rand van uitsterven terwijl we voor ons voedsel vrijwel volledig afhankelijk zijn van deze nuttige bestuivers. We helpen Den Haag graag een handje door de Blauwe Aanslag aantrekkelijk te maken voor bijen. Zo helpen we de bij én maken we Den Haag weer een stukje groener.”

Gerelateerd nieuws

Geen woorden maar daden

Aan de vooravond van de verkiezingen zijn er weer tal van verkiezings-debatten om de Haagse kiezer te overtuigen. Tijdens de ...

Lees verder

PvdD presenteert 'Den Haag in goede banen'

De Partij voor de Dieren heeft donderdag 13 maart een oplossing voor de werkloosheid in Den Haag gepresenteerd in centrum De ...

Lees verder