Partij voor de Dieren stelt vragen over paarden op de Loolaan


25 maart 2010

De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan in de langlopende zaak tegen Quirine de K., de eigenaar van een aantal paarden en pony’s die aan de Loolaan in Den Haag staan. Deze dieren worden gehouden op twee terreintjes met een dikke laag modder en mest op het volkstuinencomplex aan de Loolaan. Twee pony's - die in november al in beslag werden genomen - zijn door de rechter verbeurd verklaard, hetgeen op zich al een unicum is aangezien er nog nooit eerder gezonde dieren verbeurd zijn verklaard. Dat betekent dat de dieren niet terug naar de eigenaar gaan. Verder was de rechter van oordeel dat de paardenhoudster de dieren niet goed heeft verzorgd en veroordeelde haar tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast zijn bij de De K. ook nog eens een tiental marktplaats honden in beslag genomen.

De Partij voor de Dieren betreurt het dat de rechter niet conform de eis van de Officier van Justitie heeft geoordeeld. Het Openbaar Ministerie had namelijk geëist dat de vrouw geen paarden of pony's meer mocht houden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Landelijke Inspectie Dienst (LID) van de Dierenbescherming. Dat betekent dat ze eerst de huisvesting van de paarden en pony's had moeten verbeteren en dat deze vooraf getoetst moest worden door een Inspecteur van de dierenbescherming. Dit heet in juridische termen het stellen van een 'bijzondere voorwaarde' en komt neer op een verkapt houdverbod. Maar omdat de eigenaar niet eerder is veroordeeld, is het opleggen van deze bijzondere voorwaarde een te zwaar middel. Helaas is de vrouw nooit eerder veroordeeld door een rechter en is er dus ook geen sprake van herhaling. Nu deze bijzondere voorwaarde door de politierechter niet is overgenomen, is het lot van de overgebleven pony's en paarden onzeker. De vrouw heeft namelijk nog een paard en twee pony's die onder vergelijkbare omstandigheden gehuisvest worden en op dezelfde modderige en vervuilde terreintjes staan. De LID van de Dierenbescherming heeft aangegeven de zaak nauwlettend in de gaten houden.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Den Haag heeft over deze zaak schriftelijke vragen over gesteld.