Partij voor de Dieren zaait bijenlint in Den Haag


22 april 2016

De Partij voor de Dieren heeft vandaag op de Internationale Dag van de Aarde bijenlinten aangelegd in Den Haag. Door op aan de Lijnbaan en de Gouverneurlaan biologische bloemen te zaaien, zorgt de partij voor voedsel voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Deze dieren worden bedreigd. Talrijke soorten staan op het punt te verdwijnen, mede veroorzaakt door afname van wilde bloemen en gifgebruik in de landbouw.

Met het zaaien van een bloemenlint door Den Haag sluit de Partij voor de Dieren aan bij de landelijke Zaaidag. Op deze manier vraagt de partij aandacht voor het belang van wilde bloemen in de stad en voor het voortbestaan van bijen en vlinders.

Door monoculturen en gifgebruik op het platteland is het leefgebied van bijen en vlinders ernstig aangetast. Deze dieren kunnen wel goed overleven in de stad,. maar dat gaat niet vanzelf. De aanwezigheid van specifieke wilde bloemen en het ecologisch beheren van het groen in de stad is noodzakelijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet zomaar altijd en overal kunt maaien. Het stadsbestuur richt zich momenteel teveel op groen dat gemakkelijk in onderhoud is, zoals gras en bepaalde heesters. Dit draagt niet bij aan de ecologische waarde van het groen en de biodiversiteit in de stad.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “De Partij voor de Dieren wil dat het college de biodiversiteit in Den Haag versterkt. Het college gaat voorbij aan kansen. Boomspiegels, bermen, braakliggende terreinen en oevers zijn bijvoorbeeld plekken waar wilde bloemen kunnen groeien..”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt vragen over veiligheid kades

De Partij voor de Dieren heeft vandaag samen met GroenLinks en Groep de Mos vragen gesteld over de veiligheid van de Haagse k...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen over ja-ja sticker in Den Haag

De Partij voor de Dieren heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het invoeren van de ja-ja sticker in Den Haag. Folde...

Lees verder