Partij voor de Dieren stelt vragen over veiligheid kades


21 april 2016

De Partij voor de Dieren heeft vandaag samen met GroenLinks en Groep de Mos vragen gesteld over de veiligheid van de Haagse kades. Dit naar aanleiding van het onlangs openbaar gemaakte onderzoek van Nebest uit 2008. Uit dit onderzoek blijkt dat het stadsbestuur al geruime tijd weet dat de Haagse kades in slechte staat verkeren, maar de Raad hier niet over heeft geïnformeerd. Ook lijkt het stadsbestuur de adviezen voor het herstel van de kades niet op tijd te hebben opgevolgd, waardoor noodmaatregelen moesten worden getroffen.

In 2008 signaleerde Nebest in haar rapport ‘Inspectie en meten kademuren’ dat er een groot aantal kades aan vervanging toe zijn. Dit onderzoek is niet eerder met de gemeenteraad gedeeld, terwijl De Partij voor de Dieren, GroenLinks, Groep de Mos hier expliciet om hebben gevraagd. Recent hebben de partijen toch inzage gekregen in dit rapport, nadat bewoners een WOB-verzoek hadden gedaan. Zo’n verzoek verplicht het college openbaarheid te geven in de documenten.

Uit het Nebest-rapport blijkt dat veel kades aan vervanging toe zijn. Specifiek werden de Conradkade en Zuidwal als te vervangen kade genoemd. Deze kades zijn niet binnen de geadviseerde termijn vervangen. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en Groep de Mos hebben gevraagd of dit er voor heeft gezorgt dat er op verschillende plekken in de stad noodmaatregelen moesten worden getroffen. Zo heeft in december 2010 bij de vervanging van de Conradkade een grondverschuiving plaatsgevonden, waardoor het tramspoor van tram 11 was verzakt en de tram meer dan een jaar is omgeleid. Ook is bij de Zuidwal in december 2015 de parkeerstrook met onmiddellijke ingang opgeheven in verband met de veiligheid van de kade. Recent zijn ook bij de Veenkade en Toussaintkade parkeerstroken met hekken afgezet.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “Het stadsbestuur weet al tijden dat verschillende kades vervangen moesten worden, maar heeft geen maatregelen genomen. Daarnaast is het een kwalijke zaak dat de gemeenteraad niet is geïnformeerd over de slechte staat van de kades, terwijl de Partij voor de Dieren, GroenLinks en Groep de Mos wel naar deze informatie hebben gevraagd. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen of de veiligheid van de Haagse kades bij het stadsbestuur in goede handen is."

Lees hier de schriftelijke vragen

Foto: Omroep West

Gerelateerd nieuws

PvdD: College laat Haagse inwoners stikken in ongezonde lucht

Den Haag, 13 april 2016 – De Partij voor de Dieren vindt dat daadkracht bij dit college in de aanpak van luchtvervuiling voll...

Lees verder

Partij voor de Dieren zaait bijenlint in Den Haag

De Partij voor de Dieren heeft vandaag op de Internationale Dag van de Aarde bijenlinten aangelegd in Den Haag. Door op aan d...

Lees verder