PvdD: College laat Haagse inwoners stikken in ongezonde lucht


13 april 2016

Den Haag, 13 april 2016 – De Partij voor de Dieren vindt dat daadkracht bij dit college in de aanpak van luchtvervuiling volledig ontbreekt. Onlangs bleek uit de voortgangsrapportage dat de veel te zwakke EU-norm voor fijnstof op drie punten wordt overschreden. De gemeente zegt al veel te doen voor een schonere lucht in Den Haag, maar in de praktijk verslechtert de luchtkwaliteit alleen maar. Doorgaande wegen gaan dwars door woonwijken, met veel schade aan de gezondheid tot gevolg. De wethouder heeft slechts een nieuw onderzoek aangekondigd om ‘lokale’ en ‘generieke’ maatregelen te kunnen treffen om slechts deze drie knelpunten aan te pakken, bovenop de stapels onderzoeken die al zijn gedaan. De Partij voor de Dieren vindt dat het afgelopen moet zijn met doorschuiven van het probleem en dat het hoog tijd is voor ingrijpen.

De norm voor fijnstof is Europees vastgesteld, maar veelal bekritiseerd door onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie. De conclusie dat fijnstofconcentraties ook onder norm schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, worden breed gedeeld door onderzoekers. Het Haagse college kiest toch voor vasthouden aan deze normen en maakt tegenstrijdige beleidskeuzes waardoor de luchtkwaliteit in Den Haag niet aanzienlijk verbetert. Ondanks de bekende knelpunten; de Javastraat, de Lekstraat, de Raamweg, de Vaillantlaan, de Neherkade, de gedempte Burgwal en gedempte Gracht, kiest het college alleen voor een onderzoek naar de aanpak van 3 straten die niet voldoen aan de te slappe EU-norm.

Terwijl de wethouder zegt trots te zijn op maatregelen die den haag treft, blijft het daarnaast bij luchtfilters en vrijblijvende sloopregelingen. Tegelijk maakt het meer autoverkeer mogelijk door een zeer goedkope tweede parkeervergunning en het toestaan van de aanleg van een nieuwe snelweg, de Rotterdamsebaan. Dat laatste heeft ertoe geleid dat ruim 31% meer aanvragen zijn gedaan voor een tweede parkeervergunning, waardoor de drukte op de weg alleen maar toeneemt.

De Partij voor de Dieren vindt het hoog tijd voor vergaande maatregelen. Raadslid Christine Teunissen: “het is hoog tijd voor het terugdringen van de verkeersinfarcten en fijnstofbommen. De actie van het college gaat niet verder dan het zoveelste onderzoek. Een zoethoudertje, terwijl Haagse inwoners snakken naar gezonde lucht. De maatregelen liggen voor het oprapen maar worden niet genomen omdat college gezondheid niet centraal stelt”.

De Partij voor de Dieren is van plan om tijdens de Raad een motie in te dienen om het college in beweging te krijgen.

Gerelateerd nieuws

PvdD: “Zonder groen is Grote Markstraat niet af”

De Partij voor de Dieren voert donderdag tijdens de officiële opening van de vernieuwde Grote Markstraat actie voor een groen...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over veiligheid kades

De Partij voor de Dieren heeft vandaag samen met GroenLinks en Groep de Mos vragen gesteld over de veiligheid van de Haagse k...

Lees verder