PvdD: ‘Meer finan­ciële steun voor wildop­vang’


19 december 2022

Den Haag moet financiële middelen beschikbaar stellen voor de opvang van zieke of gewonde in het wild levende dieren. Tot nu toe is er alleen geld beschikbaar voor dode dieren. Robin Smit van de Partij voor de Dieren stelt: ‘Momenteel zijn dode dieren financieel meer waard dan gewonde dieren. Dat moet anders!’.


Jaarlijks raken tienduizenden in het wild levende dieren gewond. Volgens de wet heeft iedereen een algemene zorgplicht voor gewonde in het wild levende dieren, dus ook gemeenten. Omliggende gemeente als Rijswijk, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp dragen al financieel bij aan de verzorging van gewonde in het wild levende dieren. Den Haag levert alleen een bijdrage aan het vervoer van deze dieren en het opruimen van dode dieren uit de openbare ruimte. Smit (PvdD): ‘De gemeente Den Haag moet het voorbeeld van andere gemeenten volgen en ook ondersteuning bieden voor de verzorging van gewonde in het wild levende dieren.’

Zorgen over wildopvang
Per oktober dit jaar heeft de wildopvang Zuid-Holland haar deuren moeten sluiten. Dit terwijl de wildopvang jaarlijks duizenden gewonde in het wild levende dieren vanuit heel de provincie opving. Ook honderden Haagse in het wild levende dieren werden hier jaarlijks opgevangen. Het budget wat nu beschikbaar is, vanuit de gemeente, voor het vervoer van deze dieren is al ontoereikend. De druk op de Haagse wildopvang neemt verder toe door de stijgende aantallen van deze dieren.

Raadslid Smit (PvdD):‘Dierenopvangcentra zijn het haasje. In het hele land stoppen wildopvangcentra noodgedwongen. Dat mag in onze stad niet gebeuren’. Tijdens de aankomende raadsvergadering komt de Partij voor de Dieren met een voorstel om wildopvang een financiële bijdrage te geven voor de verzorging van gewonde in het wild levende dieren


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren opent meldpunt vuurwerkoverlast

Den Haag - Het knalt al flink in Den Haag. Daarom opent de Partij voor de Dieren een meldpunt voor vuurwerkoverlast. Raadslid...

Lees verder

PvdD: 'Afvalbeleid gaat prullenbak in’

Den Haag - De komende maanden verdwijnt de helft van de Haagse plastic containers. Dit terwijl de gemeente de afgelopen jaren...

Lees verder