PvdD, SP, DENK: 'Unieke situatie vraagt om onaf­han­kelijk verkenner'


8 mei 2023

Den Haag - Verschillende oppositiepartijen willen dat een onafhankelijk verkenner wordt aangesteld, die zich gaat buigen over de unieke situatie in de Haagse gemeentepolitiek. Aan de volledige vrijspraak van voormalig wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui moet volgens de Partij voor de Dieren, SP en DENK niet volledig voorbij worden gegaan. De partijen pleiten daarom voor een verkenner die een advies uitbrengt over de gevolgen van deze zaak voor de samenwerking binnen de gemeenteraad. Robert Barker (fractievoorzitter PvdD): ‘Nu is het moment voor de gemeenteraad om duidelijkheid te geven aan de stad en vooruit te kijken. Te lang heeft deze rechtszaak de Haagse politiek bepaald.’

De slepende rechtszaak was de belangrijkste reden voor de coalitiepartijen om Hart voor Den Haag buiten het college te houden. Haagse kiezers verdienen volgens de partijen duidelijkheid over wat de nieuwe situatie betekent voor de samenstelling van het college en de samenwerking in de raad. Lesley Arp (fractievoorzitter SP): ‘Het zou naïef zijn om te denken dat de coalitiepartijen en Hart voor Den Haag wel even in de achterkamertjes een mouw kunnen passen aan de nieuwe situatie. Daarvoor waren de verhoudingen de afgelopen jaren veel te gespannen.’ Volgens de drie oppositiepartijen is het juist daarom belangrijk dat een persoon die boven de partijen staat de situatie verkent en adviseert hoe de samenwerking in het stadsbestuur verbeterd kan worden.

Alle opties op tafel

Wat de partijen betreft zouden alle mogelijke opties bij deze verkenning op tafel moeten liggen. Hierbij valt te denken aan een nieuwe samenstelling van het college en aanpassing van het coalitieakkoord, of aan manieren om een betere samenwerking te bereiken tussen oppositie en coalitie binnen de gemeenteraad. Daarbij is het belangrijk dat de raad zich niet vooraf blindstaart op één vooraf bepaalde oplossing, zoals het toevoegen van Hart voor Den Haag aan het huidige college. Nur Icar (fractievoorzitter DENK): ‘Uitgangspunt moet een stabiel stadsbestuur zijn die het vertrouwen geniet van de brede stad. Door een onafhankelijk verkenner aan te stellen kunnen we het proces zorgvuldig en transparant inrichten en kunnen we inwoners de duidelijkheid geven die zij verdienen. Juist om te voorkomen dat niet nog meer mensen hun vertrouwen in de lokale democratie verliezen.’’

Het voorstel voor een verkenner wordt donderdag tijdens de raadsvergadering ingediend door de partijen.

Gerelateerd nieuws

Terugblik op de raad

Hoge erfpacht Op initiatief van de Partij voor de Dieren werd in de gemeenteraad gesproken over de sterke verhogingen van er...

Lees verder

Vermorzel iedere schakel van huiselijk geweld

Het landelijk congres Huiselijk Geweld: het doorbreken van de cirkel van geweld was op 11 mei. Dierenmishandeling miste in he...

Lees verder