Reactie Partij voor de Dieren op begroting 2018: stads­be­stuur ontgroent Den Haag


12 september 2017

De Partij voor de Dieren is teleurgesteld over het grote aantal verkeerde keuzes dat het college maakt in de gemeentelijke begroting voor 2018; voortdurende economische groei, meer toeristen en meer parkeerplekken. Investeringen in de aanpak van klimaatverandering en een prettige, gezonde leefomgeving zijn ver te zoeken.

Daadkrachtige aanpak klimaatverandering blijft uit

Teunissen: "Het klimaatbeleid is diep teleurstellend en de gevolgen daarvan dreigen doorgeschoven te worden naar volgende generaties. Het stadsbestuur blijft maar plannen maken over hoe de wijken van het gas af gaan, maar dit jaar zou er eindelijk iets concreets moeten gebeuren."

De 2250 nieuwe woningen per jaar die in Den Haag worden gebouwd, zijn nog verre van energieneutraal, terwijl dit wel nodig is om voldoende CO2 terug te dringen. Ook moeten om aan de gemeentelijke klimaatdoelstelling te voldoen jaarlijks 5.500 bestaande woningen verduurzaamd worden. Teunissen: "Het is volstrekt onduidelijk of dit met de huidige middelen gehaald wordt."

Ecologische kaalslag

Den Haag ondervindt in toenemende mate de gevolgen van klimaatverandering. Het college zou mede daarom flink wat middelen moeten steken in het ontstenen van de stad. Echter, er is nauwelijks budget uitgetrokken voor meer groen. Het college schrijft naar verwachting 3.000m2 te kunnen gaan ontstenen. Christine Teunissen: "Dat is de helft minder dan het college aan bos wil wegkappen voor de uitbreiding van Madurodam (6.000m2). Het staat totaal niet in verhouding tot de grote opgave waar we voor staan om Den Haag klimaatbestendig, groen en gezond te maken. Dit college zorgt voor een ecologische kaalslag en probeert dat te greenwashen met schaamgroen. Postzegelnatuur van 3000m2 weegt niet op tegen de oprukkende verstening in Den Haag."

In vergelijking met andere grote steden in Nederland heeft den Haag de hoogste bevolkingsdichtheid en minste groen per inwoner. En het groen is ook slecht over de stad verdeeld, met nauwelijks parken en perken in wijken als Transvaal, de Schilderswijk en Zeeheldenkwartier. Groen levert ons veel op: we besparen energie, hebben minder wateroverlast en hoeven in de zomer niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Met groen om ons heen zijn we bovendien gezonder. Teunissen: "het college blijft dit vooral ontkennen met postzegelpolitiek en door geen structurele vergroening toe te passen."

Opvallend: geld voor vervoer en opvang gewonde en in het wild levende dieren

Opgemerkt moet worden dat het college een positieve stap zet in het vervoer en de opvang van gewonde in het wild levende dieren. In 2018 komt 50.000 euro beschikbaar voor de Dierenambulance. Teunissen: "Eindelijk is het zover. Na jaren aandringen, begint het college haar zorgplicht ten aanzien van dieren in het wild te erkennen."

Luchtkwaliteit

Dat het college het komende jaar 750 extra parkeerplekken gaat aanleggen, vindt de Partij voor de Dieren compleet tegenstrijdig met het werken aan een gezonde lucht en een leefbare openbare ruimte. Teunissen: "meer parkeerplekken moedigt mensen aan om meer met de auto te gaan, terwijl we juist voetgangers, fietsers en het OV moeten stimuleren in het belang van een schone lucht en meer ruimte op straat. De koning auto wordt op zijn wenken bediend, blijkt ook uit de begrote investeringen. Ruim 135 miljoen is begroot voor de Rotterdamsebaan dat valt in het niets bij de investeringen voor de fiets. Zo wordt onder meer 15 miljoen uitgegeven aan de sterfietsroutes en 0,35 miljoen begroot voor het oplossen van fietsonvriendelijke situaties. Deze scheve verhouding zorgt voor problemen op straat."

Gerelateerd nieuws

Den Haag moet volop inzetten op schone lucht na rechterlijke uitspraak

De Partij voor de Dieren roept het college op om aanvullende maatregelen te treffen tegen de ongezonde lucht in de stad. De p...

Lees verder

Desastreuze gevolgen door tariefverlaging tweede parkeervergunning

De Partij voor de Dieren gaat morgen tijdens het parkeerdebat pleiten voor het terugdraaien van de tariefverlaging van de twe...

Lees verder