Recht of onrecht voor alle dieren in Den Haag


16 januari 2012

Den Haag, 16 januari 2012 – “Het is aanstaande woensdag erop of eronder voor de dieren in Den Haag” zegt Marieke de Groot, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Den Haag. Op 18 januari wordt het Haagse dierenwelzijnsbeleid door de raadsleden in de commissie Leefomgeving besproken. Er ligt een nota van het College en een initiatiefnota van de Partij voor de Dieren. De ambities van deze nota’s staan echter lijnrecht tegenover elkaar.

De gemeente Den Haag profileert zichzelf graag als Internationale Stad van Vrede en Recht. Als het gaat om dierenrechten en een vreedzaam bestaan voor dieren binnen de Haagse gemeentegrenzen geeft dit College, met de wethouder Dierenwelzijn voorop, echter niet thuis. Sterker nog, de Nota van het College is een achteruitgang op de Nota Dierenwelzijn van 1998 die nu geldt.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van de actualiteit en veranderde wetgeving een initiatiefnota Dierenwelzijn geschreven. Deze nota vraagt een eenduidig, integraal en ambitieus dierenwelzijnsbeleid met erkenning van de intrinsieke waarde van dieren. Op dit moment wordt in het beleid geen rekening gehouden met de behoeftes van dieren, maar enkel de behoeftes van de mens. Zo gaat het Haagse hondenbeleid bijvoorbeeld alleen over overlast en niet over de behoeften aan uitrengebieden. Ook wordt in geen enkel Haags beleidsstuk gesproken over de behoefte van wilde dieren aan medische hulp, dat veelal nodig is door toedoen van de mens, en voldoet de gemeente niet aan haar wettelijke plicht om de kosten van opvang van zwerfdieren in de eerste twee weken volledig te vergoeden.

Aanstaande woensdag wordt duidelijk of Den Haag de titel International Stad van Vrede en Recht ook mag voeren ten aanzien van de dieren binnen haar gemeentegrenzen. Marieke de Groot: “Wij hebben er goede hoop op dat de andere partijen ook inzien dat alleen onze nota een vooruitgang van het dierenwelzijnsbeleid betekent”.

Wij staan voor: