Schrif­te­lijke vragen giftige rodo­den­drons Oosterbeek


28 mei 2014

De Partij voor de Dieren Den Haag heeft samen met de HSP schriftelijke vragen gesteld aan het Haagse college over de aanplant van vele rododendrons in landgoed Oosterbeek. De natuur in Den Haag, die al onder grote druk staat, is totaal niet gebaat bij deze aanplant. De rododendron is giftig voor onder andere de bij en verstikt bovendien het bodemleven rondom zich.

Vogels, zoogdieren en insecten in de stad zoeken hun voedsel in de aanwezige planten, struiken en bomen. Zij hebben baat bij beplanting met veel natuurwaarde, zoals bes- en vruchtdragende (doorn)struiken en drachtplanten. Alleen door hier voldoende rekening mee te houden in het gemeentebeleid, kan de conditie van de stedelijke natuur op peil worden gehouden. Bovendien heeft iedere inwoner van Den Haag profijt van een gezonde stadsnatuur.De natuur houdt de lucht schoon, heeft een positief effect op zowel onze fysieke als mentale gezondheid en zorgt voor een aantrekkelijke omgeving om te kunnen wonen, spelen en ontspannen. Zowel mens en dier hebben de natuur in de stad nodig!

Maar de natuur in de stad staat onder grote druk van alsmaar oprukkende bebouwing. Bomen verdwijnen en er komt steeds meer steen bij.

Daarom wil de Partij voor de Dieren dat de gemeente elke kans benut om de natuur in Den Haag te versterken en om een goede leefomgeving te creëren voor alle aanwezige diersoorten.