Schrif­te­lijke vragen verstoring broedende vogels


10 april 2014

De Partij voor de Dieren heeft vandaag samen met de HSP, GL en D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van Den Haag over het verhogen van oevers in de landgoederen Oosterbeek en Clingendael. De werkzaamheden vallen middenin het broedseizoen, waardoor beschermde vogelsoorten, zoals de meerkoet en de wilde eend, worden verstoord in het broedproces. Bovendien kunnen pasgeboren dieren in de problemen raken omdat zij door de verhoogde oevers niet meer op het droge kunnen komen.

Door de werkzaamheden in het broedseizoen uit te voeren, overtreedt de gemeente artikel 11 van de Flora- en faunawet waarin staat dat verstoring van broedende vogelsoorten is verboden. Ook heeft de gemeente nog geen loopplankjes bij de opgehoogde oevers geplaatst, terwijl zij dat eerder wel had toegezegd nadat omwonenden erom hadden gevraagd.

De Partij voor de Dieren wil dat er zo snel mogelijk loopplanken voor de dieren worden geplaatst en dat er in het vervolg geen verstoring meer plaatsvindt tijdens het broedseizoen.