Stop de proef met meeu­wen­eieren in Den Haag!


9 juni 2011

Den Haag, 9 juni 2011 – De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Den Haag heeft vandaag, samen met GroenLinks, HSP en PPS de wethouder door middel van het indienen van een motie nogmaals gevraagd te stoppen met de proef van het verwisselen van meeuweneieren.

Eerder heeft de fractie al aangegeven dat het nut van een dergelijke proef niet bewezen kon worden. Bovendien is niet voldaan aan de eerste twee stappen in het plan van aanpak van de gemeente inzake dierenoverlast, t.w. voorlichting en preventie.
De oorzaak van de ervaren overlast is duidelijk: de meeuwen hebben voedsel te over. Ze worden gevoerd en kunnen te makkelijk vuilniszakken openscheuren om nog meer eten te bemachtigen.

Ondanks het feit dat deskundigen aangeven dat door het verwisselen van meeuweneieren de overlast zelfs zal toenemen, blijft de wethouder halsstarrig volhouden dat de proef nuttig zal zijn.
Eerder ging het in Leiden ook al flink mis. Door het bestrijden van meeuwen waaronder ook het verwisselen van eieren valt, hebben de meeuwen zich als een olievlek over de stad kunnen verspreiden.

Jammer genoeg ziet een meerderheid niet in dat de huidige aanpak zinloos is en de situatie enkel zal verergeren. De Partij voor de Dieren is teleurgesteld met deze uitkomst. Ze heeft het college tevens samen met een aantal andere partijen opgeroepen om in de toekomst altijd een onafhankelijke externe deskundige met diersoortspecifieke kennis te raadplegen zodat dierenleed en geldverspilling voortaan voorkomen kunnen worden. De wethouder ziet zijn eigen stadsecoloog echter als onafhankelijke externe deskundige.

Gerelateerd nieuws

Too little, too late?

Woensdag 25 mei 2011 wordt het Klimaatplan en de Energievisie in de commissie Leefomgeving besproken. Op het eerste gezich...

Lees verder

Integrale presentatie milieu- en duurzaamheidsbeleid

Wij gaven het al eerder aan: een duurzame meetlat voor Den Haag. Het beleid van alle wethouders moet, wat ons betreft lang...

Lees verder