Too little, too late?


24 mei 2011

Woensdag 25 mei 2011 wordt het Klimaatplan en de Energievisie in de commissie Leefomgeving besproken. Op het eerste gezicht lijkt het college de urgentie van het klimaatprobleem in te zien. De Partij voor de Dieren is echter teleurgesteld over het uiteindelijke actieprogramma klimaat en de weinig financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Want wanneer je verder leest dan de mooie woorden dan blijkt toch dat daadwerkelijke acties nog te veel uitblijven.

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is veel te hoog. Voor de industriële revolutie was het aantal deeltjes CO2 in de lucht: 280 deeltjes per miljoen. Op dit moment is dat 390 deeltjes per miljoen, terwijl wetenschappers hebben berekend dat een veilig aantal deeltjes in ieder geval onder de 350 deeltjes per miljoen zou moeten zitten. Met het voorliggende plan vragen wij ons af of we überhaupt deze 350 deeltjes per miljoen gaan halen in 2040.

In het klimaatplan wordt veel gesproken over CO2 reductie en duurzamere energie maar geen aandacht besteed aan een zeer belangrijk onderdeel van duurzaamheid, namelijk duurzaam consumeren. Nergens komen wij plannen tegen voor een meer plantaardige consumptie - terwijl de vee-industrie toch echt 18% van de broeikasgassen uitstoot - regionaal verbouwen van voedsel of duurzaam toerisme.

Om ervoor te zorgen dat Den Haag echt klimaatneutraal wordt, moeten de ambities sterk worden verhoogd en moet het beleid integraal worden ingezet. Wij pleiten voor meer uitvoeringsplannen onder andere op het gebied van duurzamere consumptie en energiebesparing. Daarnaast zal voortaan al het voorgestelde beleid binnen de gemeente langs de duurzame meetlat moeten worden gelegd. We willen immers allemaal de aarde doorgeven aan de volgende generatie en niet over een aantal jaar tot onze knieën in de zee staan?