Terugblik op de raad


1 mei 2024


Het bestemmingsplan Brasserskade pleit voor de aanleg van een schietbaan ten koste van een bestaand bos. De Partij voor de Dieren benadrukte dat het verlies van dit bos, dat van grote waarde is voor zowel de dieren als de omwonenden, onaanvaardbaar is. Ondanks dat er kritiek was op het gebrek aan communicatie richting de omwonenden, stemde de meerderheid van de partijen toch voor het plan. Dit resultaat laat zien dat veel politieke partijen de stem van de omwonenden en het belang van natuur en van de dieren achteraan blijven zetten.

Verder is de vervoersplanprocedure 2025 MRDH en HTM behandeld. Jaarlijks spreken we over de plannen van vervoersbedrijven HTM en EBS. Vanwege COVID is dit een aantal jaar niet gebeurd, omdat er vaak niet goed vooruit gepland kon worden. Deze crisis heeft ook veel invloed gehad op het OV in Den Haag. Trams en bussen zijn minder gaan rijden, haltes zijn gesloten en er is een groot personeelstekort. Onze motie om de geschrapte haltes niet permanent te sluiten maar eerst een participatieproces te doorlopen werd aangenomen. De motie roept ook op om de haltes Fahrenheitstraat (tram 2) en Copernicusplein (tram 12) weer te openen. Samen met GroenLinks en D66 dienden we ook moties in om meer rekening te houden met nieuwe en groeiende wijken van Den Haag en om bij het Rijk te lobbyen voor het indexeren van de Rijkssubsidie voor OV.

Tot slotte, in Den Haag worden jaarlijks veel (sport)evenementen georganiseerd. Die gebeurtenissen gaan helaas vaak gepaard met negatieve effecten voor de omwonenden, het groen en de dieren. We dienden daarom een voorstel in die ervoor zorgt dat we als gemeenteraad worden geïnformeerd over welke maatregelen worden getroffen om negatieve effecten te voorkomen. Ook zorgt het voorstel ervoor dat omwonenden meer worden geïnformeerd over wat de invloed is van het evenement op hun woongenot. Het voorstel is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Gerelateerd nieuws

Terugblik op de raad

Een bijzondere raadsvergadering waarbij vooraf een petitie werd aangeboden aan de gemeenteraad voor het behoud van stichting ...

Lees verder

PvdD: ‘Duinen zijn geen speeltuin’

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over grootschalige groepsactiviteiten in en rondom de Haagse duinen. ‘Iedereen kan...

Lees verder