Voor­jaarsnota 2017: onze inzet


6 juli 2017

We hebben het vandaag over de plannen voor de laatste periode van dit college. In het laatste jaar blijft het helaas vaak bij goede voornemens voor het volgende college. Maar er ligt nog veel op de plank wat nu aangepakt moet worden. Urgente problemen waarvoor ieder jaar uitstel er een te veel is. Daar heeft de Partij voor de Dieren het over.

Een stevig plan tegen hittestress
Volgens de net gepubliceerde digitale kaart van het RIVM scoren veel Haagse wijken, waaronder de Schilderswijk en Transvaal, van alle wijken in Nederland het hoogst op het hitte-eilandeffect. Het hitte-eilandeffect krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht vanwege klimaatverandering. In de toekomst worden meer hittegolven verwacht. In combinatie met de groei van de Haagse bevolking geven die meer hittestress. Het kan leiden tot extra sterfte onder gevoelige groepen zoals ouderen en chronisch zieken; het kan de arbeidsproductiviteit verminderen, en het kan ook tot meer slaapstoornissen leiden. Dat schreven tien Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen drie jaar geleden al in het rapport Climate Proof Cities. In dat rapport werd Den Haag ook al aangeduid als hotspot. De oorzaak van de hittestress is vooral het gebrek aan groen. Den Haag is een van de minst groene steden in Nederland, met slechts zo’n 55 m2 groen per woning. Dat terwijl het richtgetal voor nieuwbouwlocaties volgens de landelijke Nota Ruimte 75 m2 per woning is. Hoewel wethouder Revis in een net verzonden brief “Versterking van het Haagse groen” een beetje aandacht besteedt aan hittestress, heeft hij geen plan van aanpak voor hittegebieden. Gebouwen koeler maken, de omgeving groener krijgen? En hoe moet dat groen er dan uit zien? Moeten het bomen zijn, of werken grasvelden net zo goed? Daarom vraagt de Partij voor de Dieren in een motie om de beste aanpak te onderzoeken.

Uitvoering Haags klimaatpact
Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, VVD en ChristenUnie/SGP hebben een Haags klimaatpact gesloten met maatregelen om klimaatverandering te beperken, met als einddoel een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Dit pact is bedoeld ter inspiratie voor de programma’s voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. We willen echter wat we in deze periode kunnen doen, al uitvoeren. Daarom dienen we een motie in met maatregelen die het college nu kan nemen, zoals inventariseren welke andere steden willen samenwerken op het gebied van duurzame kennis- en productontwikkeling, en te onderzoeken op welke manier lokale duurzame initiatieven en ondernemingen ondersteund kunnen worden en hoe zij hun initiatieven zichtbaarder willen maken.

Ecologische verbindingszones
Door de groei van de stad neemt de druk op de leefomgeving toe. Het is belangrijk dat de stad leefbaar wordt en blijft, en ecologische zones dragen daar aan bij. Ook bieden ze kansen voor diersoorten in de stad en zorgen ze voor verkoeling. Hoewel het aantal woningen in de stad toeneemt, zijn er geen plannen voor de uitbreiding van de ecologische verbindingszones in Den Haag. En als we vooruit kijken, zien we dat de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag in 2018 afloopt. Vooruitlopend op de opvolger van deze nota zouden wij graag zien dat het college onderzoekt of de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur verder uitgebreid kan worden. Daartoe dienen we een motie in.

Noodopvang voor huisdieren van slachtoffers huiselijk geweld
Een besluit om een gewelddadige (thuis)situatie te ontvluchten is niet zomaar genomen. Zeker niet wanneer er huisdieren of kinderen bij betrokken zijn. In een derde van de gevallen van dierenmishandeling, is ook sprake van huiselijk geweld. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met huisdieren, gemiddeld een jaar later hulp zoeken dan slachtoffers zonder huisdieren. Simpelweg omdat mensen niet weten waar ze hun huisdier veilig kunnen onderbrengen. Daarom zou bij crisisopvang ook een opvangmogelijkheid moeten zijn voor huisdieren. De gemeente Amsterdam en Zwolle voorzien hier met succes al in en de Partij voor de Dieren wil dat Den Haag hier ook werk van maakt en roept het college hier in een motie toe op.

Gerelateerd nieuws

Gemeente onderzoekt mogelijkheid meer Haagse groene daken

De gemeente gaat onderzoeken op welke manier meer Haagse daken vergroend kunnen worden. Een ruime meerderheid van de gemeente...

Lees verder

Partij voor de Dieren schept grachten schoon

Maandag 21 augustus stapt de Haagse Partij voor de Dieren op een rondvaartboot van de Ooievaart om plastic en ander afval uit...

Lees verder