Wethouder schof­feert Dieren­welzijn in Den Haag!


28 september 2011

Den Haag, 28 september 2011- De gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren Den Haag is geschokt door de zeer minieme nota Dierenwelzijn die Wethouder Dekker vandaag namens het college aan de Raad heeft gestuurd. Dit voorstel is bedoeld als tegenhanger van het initiatiefvoorstel nota Dierenwelzijn dat de Partij voor de Dieren (PvdD) eerder dit jaar had ingediend en welke nog niet is behandeld door de Raad. Marieke de Groot, fractievoorzitter van de PvdD: “Deze handelswijze is uiterst ongebruikelijk. De angst dat ons initiatiefvoorstel een meerderheid behaalt zit er kennelijk goed in. De wethouder is helemaal niet van plan het dierenwelzijn te verbeteren zoals blijkt uit zijn nota. Het is zelfs een achteruitgang op de nota uit 1998.”

Op 10 maart 2011 heeft de Partij voor de Dieren haar initiatiefvoorstel Nota Dierenwelzijn ingediend. Mede ten gevolge van het afwachten van het uiteindelijk negatieve preadvies van het college van B&W, is de behandeling geagendeerd op 12 oktober 2011. Sander Dekker, wethouder Financiën en Dierenwelzijn, wil geen cent opzij leggen voor de verbetering van deze zwaar verouderde Nota uit 1998. De wethouder is weinig ambitieus en vooruitstrevend op het gebied van het verbeteren van dierenwelzijn in onze mooie stad. De nota is inhoudelijk zelfs een achteruitgang ten opzichte van de nota uit 1998.

Na het preadvies, waarin de wethouder zijn zegje reeds heeft kunnen doen, heeft de wethouder zich gehaast om te komen met zijn versie van de nota Dierenwelzijn. Dit is politiek zeer ongebruikelijk aangezien het initiatiefvoorstel bij de Raad lag ter besluitvorming. Daarmee had de wethouder een zekere terughoudendheid ten aanzien van dit onderwerp moeten betrachten. Daarnaast doorkruist hij een open en eerlijke behandeling van deze initiatiefnota door politieke druk uit te oefenen op de coalitiepartijen om tegen te stemmen.

“Dekker neemt zijn eigen portefeuille niet serieus. Hoe politiek onfatsoenlijk ben je als je als wethouder Dierenwelzijn je definitieve standpunt niet even uitstelt tot na de bespreking in de Raad en na alle belanghebbenden dierenwelzijnsorganisaties te hebben gehoord. Hij schoffeert hiermee behalve de Partij voor de Dieren Den Haag ook de dierenwelzijnsorganisaties die zich aan dit stuk met al hun kunde en ervaring hebben gewijd. Hij weigert zich kennelijk te verdiepen in de dierenwelzijnvraagstukken in deze stad. Als de wethouder niet op zijn schreden terugkeert dan heeft de wethouder zich wat de Partij voor de Dieren betreft gediskwalificeerd als wethouder Dierenwelzijn.” Aldus De Groot.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Koning auto heerst in de Haagse Nota Mobiliteit

Den Haag, 22 september 2011 – De Partij voor de Dieren Den Haag is ronduit teleurgesteld en verdrietig met het ambitienive...

Lees verder

Gemeente Den Haag stopt met eten van dieren

Den Haag, 4 oktober 2011- Het Haagse College van B&W staat positief tegenover het voorstel van de Partij voor de Dieren De...

Lees verder